Afwijken van bestemmingsplan

Algemeen

Heeft u bouwplannen die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u in sommige gevallen een verzoek doen om van het bestemmingsplan te mogen afwijken. Dit doet u via het Omgevingsloket. Via de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Beschrijving

Komt u liever naar de gemeente? Maak dan eerst een afspraak.

Lever bij uw aanvraag een verklaring in over de:

  • plaats waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • reden waarom u de ontheffing aanvraagt
  • aard en omvang van het bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten

Geen vergunning nodig?

Op het Omgevingsloket ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Heeft u voor uw bouwplannen geen vergunning nodig? Dan hoeft u ook geen verzoek te doen om van het bestemmingsplan af te wijken.

Meer informatie

Kosten 2023

Normale procedure

Bouwkosten tot € 46.000 € 282,30
Bouwkosten van € 46.000 tot € 136.000 € 564,60
Bouwkosten van € 136.000 tot € 910.000 € 1.411,50
Bouwkosten van € 910.000 tot € 1.812.000 € 2.117,25
Bouwkosten van € 1.812.000 of meer € 2.822,95

Uitgebreide procedure

Bouwkosten tot € 46.000 € 789,80
Bouwkosten van € 46.000 tot € 136.000 € 1.072,10
Bouwkosten van € 136.000 tot € 910.000 € 1.919
Bouwkosten van € 910.000 tot € 1.812.000 € 2.624,75
Bouwkosten van € 1.812.000 of meer € 3.330,45

Overig

Afwijken voor aantal parkeerplaatsen of fietsplekken € 564,60       
Afwijken zonder bouwkosten € 564,60