Woonvisie 2016-2023

In Delft worden bijzondere nieuwe woningen gebouwd. Van stedelijk wonen op de Spoorzone, tot particulieren die zelf bepalen hoe hun woning er uit komt te zien via particulier opdrachtgeverschap en kluswoningen. Allerlei groepen spannen zich in voor goed wonen in Delft, van de overheid en corporaties, tot actieve bewoners en maatschappelijke partijen. Om dit in goede banen te leiden werkt Delft met partners in de stad aan een toekomstgerichte visie op de Delftse woonmarkt.

Veranderen

Wonen in Delft is aan het veranderen door nieuwe wetten en regels op het gebied van wonen en zorg. Ontwikkelingen in de kennissector vragen dat de woonmarkt beter aansluit bij de arbeidsmarkt. Zodat mensen die hier werken ook hier willen wonen. Dat komt nadrukkelijk uit het advies van Deetman, Delft parel in de Randstad. Daarnaast is de woningmarkt van nu, met meer partijen, meer belangen, minder financiële middelen die verdeeld zijn over veel partijen, een andere dan in het recente verleden. De woningmarkt houdt niet op bij de grenzen van de gemeente, maar reikt tot op het niveau van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Samenwerken met partners in de stad en de regio is steeds belangrijker om de ambities te halen.

Samen aan de slag

Delft is van ons allemaal: we wonen er, we werken er, we hebben dromen voor Delft en we willen er onze ideeën realiseren. Daarom trekt Delft nauw op met de stad bij het maken van de woonvisie. Vanuit een eerste serie gesprekken binnen en buiten de gemeente is een startnotitie vastgesteld door de raad. Er zijn drie hoofdthema’s benoemd: 

  • Delft in het hart van de regio
  • Delft Kennisstad
  • Solidaire stad

Met een brede groep co-makers in de stad werken we aan een verdere invulling, waarbij we zowel naar buurtniveau als naar buiten de stadsgrenzen kijken. Daarbij worden de overwegingen en adviezen uit het rapport Deetman, ‘Delft parel in de Randstad’, meegenomen.

Uw mening
Uw mening