Nevenactiviteiten wethouder Vollebregt

  • Lid Raad van Toezicht Biotech Campus Delft
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
  • Lid Raad van Commissarissen YES!Delft
  • Lid Raad van Commissarissen Innovation Quarter
  • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Recreatieschap Midden Delfland