Jan Nauta

Jan Nauta

Jan Nauta
Jan Nauta

De gemeentesecretaris ad interim van Delft is Jan Nauta. Hij is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Adviseur

Hij adviseert het college en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Als algemeen directeur leidt de gemeentesecretaris de gemeentelijke organisatie. Het secretariaat is bereikbaar op 06 407 83 414. 

Nevenactiviteiten

  • Directeur van de Stichting Agogische Informatica Research & Support. Deze stichting is op dit moment niet actief.