CV wethouder Huijsmans

Personalia

 • Naam: Martina Annette Huijsmans
 • Geboren: 27 oktober 1972 te Haarlem
 • Burgerlijke stand: Samenwonend, 2 kinderen

Werkervaring

 • Juli 2015 – heden: Teammanager Project- en Programmamanagement Projectbureau gemeente Leiden
 • Juni 2014 – juli 2015: Beleidsadviseur Agenda Stad, ministerie van BZK, DG Wonen en Bouwen, Kennis & Verkenningen
 • Dec. 2013 – juni 2014: Organisatieadviseur Afdeling Openbare Ruimte en Groen en Afdeling Duurzaamheid en Leefomgeving gemeente Den Haag, DSB
 • Mei 2010 - nov. 2013 (adjunct) Afdelingsmanager, Gemeente Den Haag, DSO, afdeling Stedenbouw & Planologie
 • Juni 2011- okt. 2012 Voorzitter ACOR, adviescommissie openbare ruimte, gemeente Den Haag
 • Okt. 2002 - mei 2010 (senior) Projectleider bij de Gemeente Den Haag, Projectmanagement DH, DSO
 • Febr. 1999 - sept. 2002 Stedenbouwkundig ontwerper (beleidsmedewerker) Gemeente Den Haag, DSO
 • Sept. 1998 - dec. 2004 Gastdocent Academie van Bouwkunst in Rotterdam en Bouwkunde TU Delft

Opleidingen

 • Dec. 2005 - okt. 2008 Metropool, NSOB (Bestuurskunde), Master of City Administration (MCA)
 • Sept. 1991 - juni 1998 TU Delft; faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Stedenbouw (ir/MSc)
 • April 1995 - juni 1995 Duncan of Jordanstone School, Art College, Dundee, Schotland, UK (Erasmusbeurs)
 • Sept. 1985 - aug. 1991 Mendelcollege te Haarlem, Gymnasium B

Stage

 • Nov. 2006 - dec. 2006 Birmingham City Council (i.h.k.v. Metropool opleiding)
 • Aug.1995 - dec. 1995 Gemeente Leiden, afdeling Stedenbouw

Nevenactiviteiten

 • Maart 2014 - juni 2018: Raadslid D66 Delft, Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer en Spoorzone
 • Dec. 2016- mrt. 2018: Voorzitter R&A-commissie en lid Presidium Delft
 • Jan. 2015 - mrt. 2018: Commissielid Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH
 • Nov. 2016 - nov. 2017: Lid verkiezingsprogrammacommissie 2018-2022 D66 Delft
 • Mrt. 2016 - juni 2017: Voorzitter Raadsonderzoekscommissie Grote Projecten
 • Jan. 2015 - febr. 2016: Plaatsvervangend voorzitter Raadsonderzoekscommissie Grote Projecten
 • Juni 2014 - dec. 2014: Lid Algemeen Bestuur Stadsgewest Haaglanden, Delftse delegatie, Commissie VVEZ
 • April 2013 - dec. 2013: Lid verkiezingsprogrammacommissie 2014-2018 D66 Delft
 • Aug. 2012 - juli 2014: Lid ouderraad Delftsche Schoolvereniging
 • Mrt. 2000 - mrt. 2001: VZ eerste bestuur JongDenHaag, netwerk jonge medewerkers gemeente Den Haag

Hobby’s

Breien & haken, Nederlandse & Engelstalige literatuur, tuinieren, koken