Nevenactiviteiten wethouder Huijsmans

  • Lid Algemeen Bestuur Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk 
  • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Midden Delfland
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Avalex
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale Belasting Groep (RBG)