CV wethouder Brandligt

Een kort overzicht van de levensloop van Stephan Brandligt.

Stephan Michiel Brandligt is op 7 maart 1966 geboren in Zeist. In 1985 behaalde hij zijn VWO diploma op de Zeister Vrije School. Na één jaar vliegtuigbouw aan de HTS van Haarlem te hebben gestudeerd, stapte hij over naar luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, waar hij in 1993 afstudeerde in de richting industriële organisatie.

Tijdens zijn studie heeft hij verschillende nevenactiviteiten gedaan:

 • Studentadviseur van het Disciplineoverlegorgaan Construerende Technieken van de VSNU
 • Lid van de emancipatiecommissie van de TU Delft
 • Bestuurslid van de stichting Studenten Gezondheidszorg Delft
 • Interimbestuurslid van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
 • Universiteitsraadslid van de TU Delft (2 jaar)
 • Bestuurslid van de VSSD
 • Studentassistent bij de TU Delft

Na zijn studie heeft hij als subsidieadviseur gewerkt bij Coopers en Lybrand (nu PWC). In 1995 startte hij met twee anderen een eigen bedrijf in de Internetsector. Hij heeft hier gewerkt tot zijn benoeming als wethouder op 28 juni 2012.

Stephan Brandligt zat van 2004 tot 2006 in het bestuur van GroenLinks Delft. Van 2006 tot 2008 was hij commissielid/niet raadslid voor deze partij. Van 2008 tot 2012 was hij raadslid voor GroenLinks.  Hij had de afgelopen jaren ook een aantal andere functies:

 • Voorzitter Stuurgroep Hartverwarmend Haaglanden (2012 – 2013)
 • Lid AB en tevens Lid DB Grondwateronttrekking Delft-Noord (2012 – 2015)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Groen Haaglanden (2012 – 2013)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Milieu Haaglanden (2012 – 2013)
 • Lid Hof van Delflandraad (2012 – 2013)
 • Lid Kerngroep Hof van Delfland (2012 – 2014)
 • Lid Werkgroep Vanuit Autisme bekeken (2013 – 2016)
 • Taskforce NOM-Warmte (2015-2016)