Nevenactiviteiten wethouder Brandligt

De nevenactiviteiten van wethouder Stephan Brandligt.

 • Voorzitter Klimaatverbond
 • Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Avalex
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Buytenhout
 • Voorzitter Bestuurlijk Netwerk Energie MRDH
 • Vicevoorzitter Energy Cities
 • Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
 • Bestuurslid Groenfonds Midden-Delfland
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Belastinggroep
 • Lid Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden
 • Lid Bestuurlijk Overleg Mondriaan
 • Lid Bestuurlijk Overleg Gezamenlijke Recreatieschappen
 • Lid Landschapstafel Hof van Delfland
 • Lid Regiegroep Duurzaam Door
 • Lid Stuurgroep Nederlandse Energie Atlas
 • Lid Stuurgroep Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland
 • Bestuurslid Land Art Delft
 • Deelnemer namens de VNG aan de Warmtetafel
 • Lid namens KVN aan het Opdrachtgeversoverleg Green Deal Scholen
 • Lid Raad van Advies Klimaatgesprekken
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Evides
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Eneco Holding
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Parkeren Delft BV
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ontwikkelbedrijf Spoorzone
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders NV Bank voor Nederlandse gemeenten
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Innovation Quarter
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Stedin
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Delft Support
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders YES!Delft
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Werkse!