Kirsten Veldhuijzen

Kirsten Veldhuijzen MSc is bestuurskundige en werkt bij bij de Algemene Rekenkamer als strategisch adviseur bestuurlijke en financiële verhoudingen. Zij adviseert het bestuur van de Algemene Rekenkamer en geeft leiding aan onderzoeken op het snijvlak van openbaar bestuur en publieke financiën.

Hiervoor was zij coördinerend adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Haar portefeuille bestond uit onderwerpen als decentralisatie van de verzorgingsstaat, bestuurlijke organisatie en financiële verhoudingen (governance, verdeel-  en bekostigingsvraagstukken), vermaatschappelijking, jeugdzorg, onderwijs. Zij adviseert en doceert over deze thema’s in een gevarieerde context.

Zij werkte hiervoor 10 jaar bij de VNG, als laatste in de functie van senior-adviseur van bestuur en directieraad. Zij heeft in die periode kennis vergaard over het functioneren van het lokaal bestuur en samenwerkingsverbanden.

Naast haar werk voor de beide Raden is zij coach op ROC Mondriaan. In die rol ondersteunt ze leerlingen bij hun schoolcarrière. Ook organiseert zij gastlessen waarbij professionals uit de praktijk van het openbaar bestuur de leerlingen laten delen in hun kennis en ervaring. Daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van Zaak&Co, een project om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daarnaast is zij plaatsvervangend lid van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet.

Ook publiceert ze zo af en toe over ontwikkelingen in het openbaar bestuur, in 2016 als columnist van VNG-Magazine. De drijfveer voor haar lidmaatschap van de Delftse Rekenkamer is dat zij graag op een praktische manier betrokken wil zijn bij de lokale democratie. De gemeente Delft en haar rekenkamer zijn daarvoor een uitnodigende omgeving.

Uw mening
Uw mening