Willem Jan Niermeijer

Willem-Jan Niermeijer (1971) is sinds september 2012 lid van de Delftse Rekenkamer. Hij werkt voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp als senior beleidsmedewerker, adviseur uitvoering integrale veiligheid.

Binnen deze portefeuille draagt hij ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor taken variërend van starten van projecten rond burgerkracht en vergunningverlening aan grote evenementen tot crisisbeheersing en advisering over openbare orde aangelegenheden.

Hij is geïnteresseerd in dat wat de gemeente wil bereiken met het opgestelde beleid en uiteindelijk bereikt met de uitvoering daarvan. Het lidmaatschap van de Delftse Rekenkamer biedt hem de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan onderzoek hiernaar.”

Uw mening
Uw mening