Veelgestelde vragen over open data

Hier leest u de meest gestelde vragen over open data.

Wat is het doel? 

Met het openstellen van data maakt de gemeente het mogelijk voor inwoners en bedrijven van gemeente Delft en daarbuiten om met de data toepassingen te ontwikkelen. Omdat we ook, als extra, de mogelijkheid bieden de gegevens op een handig online kaart van de stad te bekijken, maken we de gegevens zoveel mogelijk voor iedereen inzichtelijk. Wil je weten welke strooiroutes er zijn? Wat de locaties van stembureaus waren? Of wat de staat is van die ene mooie boom in de binnenstad? Je kunt het terugvinden op dataplatform. 

Met het als open data aanbieden van deze vijf sets via delft.dataplatform.nl, zet de gemeente Delft een nieuwe stap op weg naar een Open Delft. In november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de strategie Open Delft vastgesteld. Met die strategie wordt de gemeente uiteindelijk ‘open by design’. Door open data als instrument in te zetten bij nieuwe ontwikkelingen, beleid en projecten, wordt de gemeente uiteindelijk ‘open by design’. De gemeente biedt de data die zij gebruikt voor het uitvoeren van een publieke taak, als open data aan inwoners en bedrijven aan, tenzij de wet anders bepaald. Zo zullen persoonsgegevens nooit worden gepubliceerd. Het doel van open data is het creëren van waarde: 

  • economische waarde doordat burgers en bedrijven de mogelijkheid hebben om toepassingen te creëren op basis van de data van de gemeente. 
  • waarde door kwaliteitsverbetering van gegevens: door data als open data aan te bieden, moet er zorgvuldig worden omgegaan met waarborgen van kwaliteit. 

Waarom is dit nodig? 

Technologische ontwikkelingen en innovaties maken het mogelijk om met data van de overheid toepassingen te ontwikkelen die economische en sociale waarde creëren voor de samenleving. Ook in het parlement zien we die beweging terug: zo wordt momenteel in de Eerste Kamer gesproken over de Wet Open Overheid (WOO - ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur) en is open data één van de uitgangspunten van de Omgevingswet. Ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van data bieden ook mogelijkheden voor de gemeente Delft: ze vragen een andere manier van omgaan met bij wet openbare publieke informatie. In het informatiebeleid van de gemeente, dat in 2012 is vastgesteld en momenteel wordt herijkt, is één van deze manieren al benoemd: open data. Zoals in het coalitieakkoord gesteld, zet Delft in op open data, waarmee anderen toepassingen kunnen ontwikkelen. 

Hoe kan ik zoeken op die site?

Een overzicht van de datasets kun je vinden door bovenin op ‘data’ te klikken. 

Is de informatie compleet en actueel?

Dat hangt van de data af. Sommige gegevens worden één keer in het jaar bijgewerkt. Daarvan wordt dan een nieuwe versie gepubliceerd. Andere gegevens worden regelmatiger geüpdatet. We richten een cyclus in die ervoor zorgt dat gepubliceerde data zo up-to-date mogelijk is.

Mag ik deze gegevens gebruiken?

Bij open data geldt dat deze vrij zijn voor hergebruik: iedereen mag deze vrij van rechten hergebruiken. Ook voor commerciële doeleinden. 

Kan ik gegevens toevoegen?

Gegevens toevoegen kan niet. Wel vragen we je om, wanneer je gegevens mist, dit te melden via de contactknop. Zo maken we samen de gegevens een stukje beter! 

Zijn er meer data beschikbaar?

De gemeente beschikt over veel informatie over wat er speelt in de stad en stelt deze in de vorm van open data beschikbaar voor anderen. Uiteraard wel binnen de kaders van wet- en regelgeving. Om uiteindelijk doelbewust maximaal open te worden, bewandelt de gemeente het pad der geleidelijkheid. Bij nieuwe ontwikkelingen, beleid en projecten wordt telkens open data als mogelijk instrument meegenomen.

Kan er een directe koppeling komen?

Een directe koppeling naar de originele data is niet mogelijk. 

Hoeveel kost dataplatform? 

Dataplatform kost de gemeente 12.000 per jaar. Hierin zit de hosting, de ondersteuning en de doorontwikkeling van het platform. 

Kan ik ook om data vragen?

Ja dat kan: als je geïnteresseerd bent in gegevens van de gemeente of benieuwd bent of de gemeente bepaalde gegevens verzameld, kun je contact opnemen. Er wordt dan getoetst of de data aanwezig zijn en of die voor open data in aanmerking komen. Dat doen we onder andere aan de hand van bestaande wet- en regelgeving.