Gesprek met de stad

Hoe ziet de toekomst van Delft er uit? Waar gaan we in de toekomst sporten en ontspannen? Waar versterken we leefbare woonwijken? Dat staat in de Omgevingsvisie van Delft. In gesprekken met de gemeente heeft u kunnen aangeven wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de stad. Met de reacties uit de gesprekken heeft de gemeente de Omgevingsvisie gemaakt.

Vaststellen Omgevingsvisie

U heeft tot en met 1 februari 2021 op de Omgevingsvisie kunnen reageren. De gemeente heeft alle binnengekomen reacties verwerkt, samengevat en beantwoord. Deze staan in de Nota zienswijzen. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie op 15 juli 2021 vastgesteld. 

Wat vooraf ging

In september 2020 kon u uw mening geven over de ontwerp Omgevingsvisie. Dit gebeurde tijdens online gesprekken, via een vragenlijst en het reactieformulier. Met de reacties heeft de gemeente het ontwerp verder verbeterd.

In maart 2020 vond de Week van de Omgevingsvisie plaats. Tijdens bijeenkomsten ging de gemeente met bewoners in gesprek over de visie.

In 2018 heeft de gemeenteraad de eerste fase van de Omgevingsvisie vastgesteld. Voor fase 2 heeft de gemeente onderzoek gedaan op buurtniveau. Via vragenlijsten en straatacties hebben 4.400 inwoners hun mening gegeven.

Ook zijn er sessies geweest met jongeren van 11 tot 25 jaar. Hierbij gaven jongeren hun mening over wat er speelt in hun leefomgeving.

De eerste stap

De gemeente heeft eerst bepaald waar het gesprek met de stad over mag gaan. Wat ligt er vast en wat niet? De gemeente heeft de kaders gebaseerd op de volgende visies en nota's:

Zie ook

Uw mening
Uw mening