Omgevingsvisie Delft 2040

Na veel gesprekken in de stad is de Omgevingsvisie Delft 2040 klaar. Ruim 4.000 inwoners van jong tot oud, ondernemers en partners dachten mee over de toekomst van de stad. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie op 15 juli 2021 vastgesteld. 

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie Delft 2040 staat wat voor stad we in de toekomst graag willen zijn. De gemeente geeft in deze visie de gewenste ontwikkeling weer van onze leefomgeving. Dit is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De omgevingsvisie is de eerste stap van de invoering van de Omgevingswet in Delft. Binnen de huidige wetten vervangt de omgevingsvisie Delft 2040 de Stadsvisie en de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030.

Wat vooraf ging

Het college van B en W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie Delft 2040 vastgesteld. En ook het ontwerp voor het omgevingseffectrapport. Dit gebeurde op 15 december 2020.

Omgevingseffectrapport

De gemeente heeft voor de Omgevingsvisie een omgevingseffectrapport opgesteld. Dit is een ruimere invulling van het milieueffectrapport. In het rapport staan de gevolgen van keuzes voor de hele leefomgeving. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau maakt de gemeente de start bekend van de procedure voor het omgevingseffectrapport. In de notitie staat op hoofdlijnen waar het onderzoek over gaat (reikwijdte). En de gemeente dit onderzoek uitvoert (detailniveau).

Uw mening
Uw mening