Wat is de Omgevingsvisie?

Hoe ziet Delft er in 2040 uit? De gemeente heeft dit vastgelegd in de Omgevingsvisie. Hierin staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in Delft. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Waarom een visie?

Delft is in 2040 een stad waar het goed wonen, leven en verblijven is. Om in de toekomst iedereen die in Delft wil wonen te huisvesten, zijn er duizenden nieuwe huizen nodig. En ook duizenden nieuwe banen. Daarnaast moet Delft in de toekomst energieneutraal zijn.

Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente nu al belangrijke keuzes maken. Zodat Delft een stad blijft waar mensen zich thuis voelen. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan.

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in Delft.

Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de stad. Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in.

Video

Uw mening
Uw mening