Delfts Doen

Plannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt om samenwerking en afstemming met bewoners, bedrijven en organisaties die ermee te maken hebben: de Delftse Participatie Aanpak, Delftenaren maken de stad.

Participatie is een goede investering. Want het leidt tot betere plannen, meer draagvlak voor initiatieven én een vlottere besluitvorming. Delftenaren maken de stad!

Delftse aanpak

In Delft hebben we de Delftse participatieaanpak uitgewerkt: Delfts Doen. We zetten hiermee een nieuwe norm voor participatie. Een duidelijk proces met heldere spelregels, bruikbaar in de voorbereiding van elk nieuw initiatief, in de stad, de wijk of de buurt. De spelregels hebben we samen opgesteld: bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente. De aanpak hebben we vorm gegeven in nauw overleg met de stad, op basis van ervaringen uit het verleden en wensen voor de toekomst.

Zorgvuldig proces

De spelregels voor Delfts Doen vormen samen een zorgvuldig proces. Ze bieden alle ruimte om informatie te delen en het goede gesprek te voeren. Delfts Doen helpt om te komen tot goede plannen, die kunnen rekenen op draagvlak en vlotte besluitvorming. Met Delfts Doen gaat Delft de komende jaren ervaring opdoen. Dat doen we met lef én met ruimte om te experimenteren met participatie. De gemeente begint de nieuwe aanpak in twee projecten: het Omgevingsplan op The Green Village én de Omgevingsvisie voor de stad.

Zo werkt het: spelregels

  1. Zelf aan zet | Wilt u aan de slag met een idee of plan voor verbetering van uw buurt of de stad? Als initiatiefnemer organiseert u hiervoor zelf de participatie met behulp van Delfts Doen. Deze aanpak helpt u ook op weg met een reeks handige hulpmiddelen.
  2. Breng in beeld | Bepaal vooraf wie belang kunnen hebben bij uw initiatief en breng wet en regelgeving in beeld zodat u weet waaraan uw idee of plan moet voldoen, bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
  3. In gesprek | Ga in gesprek met alle belanghebbenden. Doe dit open en actief.
  4. Goede afspraken | Maak samen met belanghebbenden afspraken over het proces dat u wilt doorlopen, de samenwerking, de betrokkenheid van partijen tijdens vervolgfasen en niet te vergeten over de kaders van uzelf, van belanghebbenden en de wettelijke.
  5. Deel | Wissel in gesprek alle ideeën, overeenkomsten en knelpunten uit. 
  6. Werk uit | Werk uw initiatief uit tot een conceptplan en schrijf een toelichting waarin u aangeeft wat u heeft gedaan met de ideeën en belangen.
  7. Toets | Toets het conceptplan en de toelichting bij de belanghebbenden en maak het definitief.
  8. Leg vast | Maak een verslag van alle acties die u heeft ondernomen én de resultaten ervan (stap 1 t/m 7). Deel dit verslag met alle mensen die u heeft betrokken en andere belanghebbenden.
  9. Dien aanvraag in | U bent klaar om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Voeg bij uw aanvraag uw definitieve plan én het verslag dat u heeft gemaakt.

Rol gemeente

In de samenwerking met de stad heeft de gemeente verschillende rollen. Allereerst is de gemeente in de overgangsfase naar de invoering van de Omgevingswet regisseur. Zij is het eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving.  De gemeente is ook zelf initiatiefnemer. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente zelf initiatieven realiseren bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Natuurlijk gebruikt ze dan dezelfde spelregels.

Eindbeslissing

En de gemeente kan als belanghebbende meedoen met initiatieven van anderen, waarbij zij het algemeen belang bewaakt. Heeft u een initiatief? Nodig de gemeente uit als u denkt dat zij een belangrijke inbreng kan hebben. Op verzoek van deelnemers kan de gemeente ook meekijken met een samenwerking die nog niet goed loopt. Tot slot toetst de gemeente aanvragen voor Omgevingsvergunningen én of de initiatiefnemer het participatietraject Delfts Doen zorgvuldig heeft doorlopen. Als ‘eindbeslisser’ bepaalt ze of een initiatief daadwerkelijk doorgaat. De gemeente hakt knopen door en maakt duidelijk hoe ze de verschillende belangen heeft afgewogen in haar besluit.

Meer informatie

Uw mening
Uw mening