Victor Jansen Schipper

Victor Jansen Schipper

Het verhaal van Victor Jansen Schipper, bestuursassistent bij de gemeente Delft.

Victor Jansen Schipper
Victor Jansen Schipper

Victor Jansen Schipper is bestuursassistent van twee Delftse wethouders. "Ik ben de verbinding tussen de wethouder en de ambtelijke organisatie. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat de wethouder de juiste informatie krijgt en dat er bij een overleg de juiste mensen aan tafel zitten. Het is een enorm leuke functie. Je maakt mee hoe beslissingen tot stand komen en je ziet veel beleidsonderdelen voorbij komen. Echt een functie voor een generalist zoals ik."

Volgens Victor maakt Delft op dit moment grote veranderingen mee. "Kijk alleen al naar alles wat er gebeurt rondom het stationsgebied. Dat is spectaculair. Maar ook intern veranderen we. Zeker na de verhuizing zijn we als gemeentelijke organisatie steeds meer integraal gaan werken. We bestoken elkaar niet langer met mailtjes, maar lossen de zaken samen op. Het nieuwe pand maakt dit makkelijk. Vroeger moest ik soms op de fiets naar een collega, nu loop ik zo even binnen. Zo ontstijgen we de bestaande ambtelijke cultuur."

"De behandeling van de Woonvisie liet zien hoe we de oude ambtelijke cultuur overstijgen. De Woonvisie is een lijvig rapport waar heel veel collega’s maanden aan hebben gewerkt. Bij de politieke behandeling van zo’n document gaat het tempo ineens enorm omhoog. Binnen 48 uur moesten er antwoorden zijn op politieke vragen. We zijn toen met alle betrokken collega’s bij elkaar gaan zitten om de vragen samen te beantwoorden. Dat was enorm efficiënt. Ik vind dat kenmerkend voor het nieuwe ambtelijke werken."

"In de toekomst willen we nog beter samenwerken. Ook willen we de digitale mogelijkheden die er zijn nog beter gebruiken. Denk aan Skype. De overheid zet grote stappen op dit gebied. Ik heb het idee dat er bij een organisatie als de gemeente Delft efficiënter wordt gewerkt dan bij veel bedrijven. Dat komt ook omdat de meeste collega’s hier werken vanuit een intrinsieke motivatie. Ze willen echt iets betekenen voor de bewoner en zitten hier niet voor hun eigen carrière."

"Delft is een prachtige stad om te werken. Je hebt aan de ene kant de universiteit en veel hoogopgeleide inwoners. Aan de andere kant de grootstedelijke uitdagingen als gaat om wijken,  armoede en integratie. Delft is zo groot dat er altijd veel speelt, en klein genoeg om tastbare resultaten te zien."

Uw mening
Uw mening