Commissie en raadsvergadering

De commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert op 30 november. Op 7 december heeft de gemeenteraad haar maandelijkse vergadering.

De vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op 30 november gaat voor een groot deel over de Woonvisie 2023-2028. Deze visie met de titel Goed wonen in Delft is een actualisatie van de woonvisie uit 2016. Veel blijft hetzelfde, maar op een aantal punten is er bijsturing. Zoals meer regie van de overheid en minder nieuwbouw van eengezinswoningen. Maar ook: meer compacte woningen met gedeelde voorzieningen en meer betaalbare woningen. 

Delfts Huurproject

Daarnaast bespreekt de commissie het initiatiefvoorstel Delfts Huurproject van de SP. De fractie wil laten onderzoeken of een samenwerking mogelijk is tussen de gemeente en Delftse bouwers. Het gaat dan om de ontwikkeling van betaalbare middenhuurwoningen op gemeentegrond. 

Inspreken

Wilt u inspreken op een van de agendapunten? Dan kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Stuur dan een mail naar griffie@delft.nl. U kunt de vergadering bijwonen in de raadszaal. Thuis kijken kan ook via de website van de gemeenteraad. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op donderdag 7 december een volle agenda. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.  De raad neemt onder meer besluiten over de voorstellen Beheerplan wegen 2024-2027 en Beheerplan civiele constructies 2024-2027. Daarnaast overlegt de raad over de voorstellen om het voorkeursrecht te vestigen op Schieweg 13 in Schieoevers Noord en op de Certitudo-percelen. 

Bestemmingsplannen

Ook neemt de raad een besluit over drie bestemmingsplannen: TS-MS Station Delft, Warmtepompcentrale Delft en Herziening De Hoven Blok 6. Verder bespreekt de raad het voorstel Goed Wonen in Delft, Woonvisie 2023-2028. Ook het initiatiefvoorstel Delfts HuurProject van de SP-fractie staat op de agenda. 

Afscheid

Yvonne van Dijk – Koelewijn (ChristenUnie) neemt op 7 december afscheid als raadslid. Zij wordt opgevolgd door Mirte van der Vlist. In de STIP-fractie nemen Jip Enthoven en Daylam Dag afscheid als raadslid. Anne Stehouwer en Julian Gommers nemen hun plek in. 

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal. Thuiskijken kan ook. Dit kan via de webcast op de website van de gemeenteraad.