Commissie positief over coronafonds

Deze week stonden er drie commissievergaderingen op het programma. Twee keer de commissie Sociaal Domein en een vergadering van de commissie Algemeen.

Coronafonds

De leden van de commissie Algemeen waren op donderdag 14 mei overwegend positief op het voorstel van het college om 2,5 miljoen euro opzij te zetten voor corona-uitgaven. Het gaat om uitgaven in de maatschappelijke dienstverlening die niet worden gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast werd er tevreden gereageerd op het plan van het college om met de ondernemers uit de Delftse horeca te kijken naar een mogelijke uitbreiding van de terrasruimte. 

Zorgen over hogere kosten

In de eerste vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 12 mei uitten diverse fracties  hun zorg over de kostenstijging binnen het sociaal domein. Het college vraagt zich af of de eind 2018 geplande kostenbesparingen wel gehaald worden. Wethouder Stephan Brandligt lichtte toe dat het lobbyen via de VNG bij de rijksoverheid doorgaat. Hij verwacht wel compensatie, maar zei nog geen idee te hebben hoe hoog die zal zijn. Hij verwacht ook dat het Rijk bijspringt bij de gevolgen van de coronacrisis voor het sociaal domein. 

Iedereen Delftenaar                             

In de tweede vergadering deze week van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 14 mei werd de beleidsnota 'ledereen Delftenaar' uitgebreid besproken. In deze nota beschrijft het college hoe ze denkt over Delft als diverse stad en de kernwaarden vrijheid, gelijke kansen en verbondenheid. Wethouder Hatte van der Woude legde uit dat de nota niet is bedoeld als een actieprogramma, maar als een kader, waarbinnen plannen en ideeën verder worden uitgewerkt.

Meer weten? Een uitgebreid verslag van deze vergaderingen vindt u op de website van de Delftse gemeenteraad.

 

Uw mening
Uw mening