Deel uw ideeën over de buitenruimte

Delft is volop in ontwikkeling. Het is belangrijk dat daarbij in de openbare buitenruimte voldoende plekken overblijven voor beweging, ontmoeting, recreatie, spel en sport. 

Enquête

De gemeente onderzoekt de komende tijd hoe de openbare buitenruimte hiervoor het beste kan worden ingericht. Bij dat onderzoek wil ze bewoners betrekken. Daarom nodigt de gemeente u uit om uw ervaringen en ideeën over de openbare buitenruimte in uw wijk te delen. Dat kan via een online enquête.

Levendige stad

De gemeente werkt aan uitnodigende, toegankelijke, goed en veilig bereikbare plekken in de buitenruimte. En aan een goede spreiding van de voorzieningen. Een goed gebruik van pleinen, parken, speelplaatsen, recreatie- en groengebieden maakt de stad levendig en vitaal. Buurtgenoten weten elkaar beter te vinden. En een beweegvriendelijke buitenruimte bevordert ontmoeting, sport, spel en beweging, voor jong en oud.