Delft wordt nóg groener

De gemeente gaat de komende jaren nog meer investeren in het groen in Delft. Met het nieuwe Beheerplan Groen, Water en Recreatie werkt de gemeente aan het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van bomen, beplantingen, gazons, bermen en wateren. Ook gaan we meer rekening houden met planten en dieren door anders te maaien. Zo wordt Delft een nog prettigere, groenere en duurzamere stad.

Het klimaat verandert. We zien steeds meer perioden met extreme warmte en regen. Daarnaast komen er in Delft de komende jaren meer woningen en meer banen bij. Dat zorgt voor bevolkingsgroei en dus voor een nog intensiever gebruik van het groen. In Delft bereiden we ons voor op die ontwikkelingen. 

Verkoeling en zuurstof 

Groen en water bieden ruimte voor spelen, recreatie, natuurontwikkeling en -educatie. Daarnaast is voldoende ruimte voor groen en water onmisbaar voor de gezondheid van mens, plant en dier. Bomen vangen CO2 en fijnstof af, bieden verkoeling, zuurstof en beschutting tegen de zon. Daarom zorgen we er met het plan voor dat de bomen die we hebben in de stad gezond blijven en nog jaren kunnen groeien. 

Meer water opslaan

We verwijderen tegels en leggen meer plekken aan met groen. Zo kan regenwater beter in de bodem worden vastgehouden. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en greppels (wadi’s) kunnen we meer water opslaan. De gemeente gaat ook anders maaien. Kleurkeur maaien noemen we dat. Over het anders maaien vertellen we u meer hieronder. De andere maatregelen belichten we later op deze website. 

Kleurkeur maaien

Kleurkeur staat voor het slim en op maat maaien van bermen, dijken en andere groenstroken. Door te werken aan bloemrijk grasland met meer variatie willen we zorgen voor méér, en meer verschíllende, planten en dieren in Delft. We gaan gazons onder meer hoger boven de grond maaien. Zo krijgt het bodemleven meer kans. Op termijn gaan we zo meer bloemen en insecten zien, zoals madeliefjes, klavertjes en vlinders. Eenmaal gemaaid laten we het gras enkele dagen liggen, zodat dieren eruit kunnen kruipen.

Help de natuur

Kars Veling, projectleider bij de Vlinderstichting: “We zien een sterke vermindering van vlinders en andere soorten insecten en planten in Nederland. Met Kleurkeur maaien kunnen we die achteruitgang helpen stoppen. In de gemeenten die al een tijdje volgens Kleurkeur maaien, zien we de vlinderpopulatie weer toenemen. Bewoners met een eigen gazon roep ik daarom op het goede voorbeeld van de gemeente te volgen. Laat delen, een kwart of de helft, van het gazon staan en kijk hoeveel bloemen daarin opkomen. Bij een volgende maaibeurt maait u dat wel en laat andere stukken staan. Zo helpt u de natuur een handje. Grote kans ook dat u straks weer vlinders, of meer vlinders, in uw tuin ziet.”

Filmpje over Kleurkeur maaien

Wilt u meer weten over Kleurkeur maaien? Bekijk dan  het filmpje waarin beheerder Openbare Ruimte Maurice Simons uitlegt hoe het nieuwe maaien werkt. Dit na een korte uitleg over de extra investeringen in groen, door Frank van Vliet, wethouder Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte.

Kleurkeur maaien