Drie nieuwe wethouders

Op woensdag 15 juni werd het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Drie leden daarvan kennen we uit de vorige collegeperiode: naast burgemeester Marja van Bijsterveldt keren ook de wethouders Karin Schrederhof en Martina Huijsmans terug. Het college telt ook drie nieuwe wethouders. Zij stellen zich hier voor. 

Maaike Zwart
Maaike Zwart

Maaike Zwart

"Ik keer met liefde terug naar Delft", laat Maaike Zwart, wethouder Duurzaamheid, Werk & Inkomen, Economie weten. "Ik verheug me erop om weer in Delft te wonen. Ik heb Bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft en heb toen jaren in Delft gewoond. Tijdens mijn studie heb ik een jaar in de Studentenraad van de TU Delft gezeten, met als portefeuille onder andere het vastgoed van de TU Delft. Toen heb ik ook met STIP samengewerkt.”
“Na mijn studie heb ik eerst een tijd in het buitenland gewerkt en daarna twee jaar bij een economisch adviesbureau. Momenteel werk ik bij de gemeente Amsterdam en geef ik leiding aan een team dat werkt aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Die baan geef ik op voor het wethouderschap. Dat doe ik graag.”
“Want ik vind Delft prachtig! Ik heb hier met liefde gewoond. Ik heb hier mijn liefde gevonden. En ik keer nu met liefde terug naar Delft. Mooi om te zien hoe Delft haar historie koestert, en tegelijkertijd bouwt aan de toekomst.”
“Ik ben trots om namens het jonge en progressieve geluid van STIP wethouder te zijn. De plannen om te werken aan een duurzame en bruisende stad spreken mij aan.”
“De komende vier jaar wil ik me er dan ook, samen met de stad, onder andere voor inzetten om flinke stappen te zetten op de weg naar een klimaatneutraal Delft in 2050. Te beginnen met de uitvoering van het Warmteplan. Om zo flinke delen van de stad op een duurzame manier te verwarmen. Ik vind het een eer om daaraan te mogen bijdragen. Om te werken aan een duurzame toekomst van deze mooie stad.”  

Frank van Vliet
Frank van Vliet

Frank van Vliet

"Ik wil in gesprek met de stad", zegt Frank van Vliet, wethouder Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte. “Acht jaar geleden kwam ik in de raad voor GroenLinks. Voor mijn werk overlegde ik vaak met wethouders, over ruimtelijke projecten. En ik was vaak bij raadsvergaderingen. Dat wilde ik ook doen, in mijn eigen stad. Delft kan beter, duurzamer en socialer – daar wil ik me voor inzetten.”
“Ik ken de stad op allerlei manieren. In 1988 kwam ik hier civiele techniek studeren. Ik kreeg hier mijn eerste baan, bij Deltares. En ik kocht hier mijn eerste huis. Ik ken de stad als student, als vrijgezel met een baan en nu als vader van een gezin met drie kinderen. Wat ik superleuk aan Delft vind: het heeft de eigenschappen van een echte stad, maar het is ook een dorp waar mensen elkaar weten te vinden.”
“Toen ik in de raad zat, maakte ik me sterk voor meer verbinding tussen raad en gemeente en de stad. Als wethouder wil ik dat voortzetten. Ik geloof erg in gezamenlijk plannen maken. Raadsleden moeten weten welke belangen er bij Delftenaren spelen. Je kunt nooit iedereen gelijk geven, maar ieders inzicht moet meewegen.”
“Ik ben erg blij met mijn portefeuille. Als je Delftenaren vraagt wat ze belangrijk vinden, staat een groene stad met stip op één. De afgelopen acht jaar heb ik me sterk gemaakt voor het vergroenen van de stad. Ik heb nauwe banden gekregen met de bewoners en organisaties die zich daar actief voor inzetten. Superleuk om als wethouder daar samen met de stad stappen in te zetten. En ik ben blij dat ik ook openbare ruimte in mijn portefeuille heb. Ik wil zeker met mensen in gesprek over oplossingen voor de combinatie vergroenen – parkeren.
Ook cultuur staat me na aan het hart. Ik vind het belangrijk dat inwoners van álle wijken – en zeker ook jongeren – zich uitgenodigd voelen om mee te doen.” 

Joëlle Gooijer
Joëlle Gooijer

Joëlle Gooijer

"Met elkaar het goede doen voor de stad", dat wil Joëlle Gooijer, wethouder Jeugd, Ouderen en Armoede de komende vier jaar gaan doen. “Ik ben sinds 2010 raadslid voor de ChristenUnie in Delft, maar ik was al eerder geïnteresseerd in de politiek. Ik werkte als ergotherapeut in de ouderenzorg – daar ligt mijn hart - en ik begreep niet waarom er altijd zo weinig geld voor de ouderenzorg was, alles ging naar de ziekenhuiszorg. Ik kon mij daar druk over maken. Ik wilde begrijpen hoe dat kon, hoe de politiek tot zulke besluiten kwam. Ik ben toen sociologie gaan studeren en ik werd politiek actief. De laatste jaren werkte ik bij het Leger des Heils in de ouderenzorg voor mensen zonder helper.”
“Ik ben in 2003 in Delft komen wonen. Mijn man had aan de TU Delft gestudeerd, we hadden vrienden hier en de stad lag precies tussen ons werk in. Delft is een fijne en compacte stad om te wonen, een stad met prachtig erfgoed. Daar geniet ik elke dag van. Inmiddels wonen we hier negentien jaar, zijn we geworteld en zijn onze drie kinderen in Delft geboren.”
“Veel Delftenaren weten de gemeente goed te vinden, maar er zijn nog veel inwoners die denken dat de politiek er niet voor hen is, dat de overheid er niet voor hen is. Bijna de helft van de Delftenaren is niet gaan stemmen. Dat zijn vaak inwoners die last kunnen hebben van de overheid. Beleid wordt gemaakt met de beste bedoelingen, maar de uitvoering ziet er soms knullig of zelfs kwalijk uit.”
“We moeten de Delftenaren laten weten dat we er voor hen zijn. We moeten beter naar hen luisteren en naar de professionals die heel goed weten wat er speelt. En het is de kunst de samenleving te versterken in de zorg voor elkaar. Met elkaar bouwen we dan aan een nog mooier Delft.”

Uw mening
Uw mening