€ 12,3 miljoen voor Delft-West

Delft krijgt € 12,3 miljoen van het Rijk om te investeren in Delft-West en de brede welvaart te versterken in de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West. De gemeente had dit geld aangevraagd voor de Regio Deal Delft-West,  namens de Alliantieraad Wij West. De Alliantieraad vertegenwoordigt bewoners, ondernemers, scholen, gemeente en andere partijen.

Vaardigheden en ondernemerschap

Het geld is onder meer bedoeld om bewoners in Delft-West te helpen met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en ondernemerschap. Ervoor te zorgen dat meer bewoners een (vaste) baan vinden. En meer leerlingen bekend te maken met de praktijk van techniek en technologie. Dat gebeurt door het versterken van initiatieven als de Buurtfabriek, New Future Lab, het Circulaire Ambachtsnetwerk, Smart Makers Delft en de Wijkuniversiteit.

Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt

“Dit is geweldig nieuws,” zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Alliantieraad. “Deze bijdrage is voor de inwoners van Delft-West van groot belang. Hiermee kunnen wij samen met bewoners en ondernemers de verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren."

Investeren is nodig

Investeren in onderwijs en arbeidsmarkt in Delft-West is nodig. Talenten krijgen nu onvoldoende kansen en arbeidspotentieel blijft nog onbenut. Dat komt onder meer omdat jongeren geen startkwalificatie hebben, de verkeerde schoolkeuze maken of onder hun niveau presteren. En dat terwijl er juist veel kansen zijn op de arbeidsmarkt, zeker in de techniek.

Meer welvaart 

Wethouder Karin Schrederhof: “Deze investering in Delft-West biedt jongeren en andere bewoners echt een toekomstperspectief. Met een passender aanbod van onderwijs kunnen jongeren bijvoorbeeld hun school afronden met een diploma. Ze kunnen dan vaker alles uit hun school- en werkcarrière halen. Met deze bijdrage van het Rijk kunnen we versnellen én echt het verschil maken in Delft-West.” 

Programma Wij West

Bewoners, onderwijsinstellingen, ondernemers en de gemeente werken samen aan meer perspectief voor bewoners in Delft-West. Met het programma Wij West werken de partners samen aan brede welvaart, meer bestaanszekerheid en kansengelijkheid voor bewoner. En aan een fijne en veilige plek om hier te wonen.