Fietsers via de goede kant over de brug

Zo’n 500 fietsers rijden elke dag via de verkeerde kant vanuit de TU-wijk de Sint Sebastiaansbrug op, richting de binnenstad. Dat gebeurt ter hoogte van de Mijnbouwstraat. Door tegen de richting in de Sebastiaansbrug op te rijden, ontwijken fietsers twee verkeerslichten. Maar dit kan tot onveilige verkeerssituaties leiden. 

Aantrekkelijker maken

De gemeente heeft daarom aanpassingen gedaan op de weg en bij het kruispunt op de Michiel de Ruyterweg/Mijnbouwplein. Pijlen op het fietspad onderaan de brug moeten duidelijk maken dat fietsers niet via de verkeerde kant de brug op kunnen. De twee fietsoversteken bij het Mijnbouwplein zijn aantrekkelijker gemaakt. Dit is de juiste route richting de binnenstad.

Groene golf

Als er geen auto- of busverkeer is, staat het verkeerslicht om de Michiel de Ruyterweg over te steken op groen. Daarnaast komt er een soort ‘groene golf’. Het is de bedoeling dat het tweede verkeerslicht zoveel mogelijk ook op groen staat. Er is een nieuwe display geplaatst die aangeeft of fietsers een ‘groene golf’ krijgen. Die moet fietsers verleiden via de verkeerslichten over te steken en aan de goede kant over de brug te gaan. 

De gemeente houdt het effect van de maatregelen de komende tijd in de gaten.

Fietser bij het verkeerslicht
Fietsers bij verkeerslicht