Gasthuislaan blijft commissie bezighouden

Opnieuw hebben enkele bewoners van de Gasthuislaan in de commissie Ruimte en Verkeer van 13 maart hun ongenoegen geuit over het sluipverkeer in hun straat. Ook het gebrek aan handhaving en communicatie kwam ter tafel.  Wethouder Martina Huijsmans kreeg van diverse fracties de vraag om te luisteren naar de bewoners. De wethouder wees onder meer op het open gesprek dat vorige maand met bewoners van de Gasthuislaan en omgeving plaatsvond. Ze liet de commissie ook weten dat er nog een bijeenkomst over de herinrichting van de Gasthuislaan komt. Op donderdag 2 april praat de gemeenteraad verder over dit onderwerp.

Panjo-locatie

Drie insprekers uit de buurt Delftzicht spraken hun zorgen uit over de bouwplannen van een appartementencomplex op de voormalige Panjo-locatie aan het Zuideinde. Dat zou gebeuren zonder dat ze daarover konden meepraten. Volgens wethouder Huijsmans was er veel overleg geweest tussen bewoners en de projectontwikkelaar. De gemeente had daarnaast ook veelvuldig overleg met bewoners over de ontwikkelingen in de Spoorzone. Het overleg leidde volgens haar tot diverse aanpassingen. Ze informeerde de commissie nog eens extra over de procedure. Ze gaf ook de rollen aan die bewoners en de raad daarin nog kunnen spelen.

Kruisstraat

De commissie besprak ook de collegebrief over de Kruisstraat 71. In deze brief blikt het college terug op het gelopen proces en de rol van de raad. Onafhankelijk Delft ziet de zaak nog niet als afgedaan. Het proces is nog onder de rechter. Die fractie vroeg de commissie daarom om dit onderwerp aan te houden. Zo krijgt het college de tijd om de eigen rol verder te onderzoeken. Wethouder Bas Vollebregt zei dat de gemeente inderdaad nog op een uitspraak wacht. Het dossier Kruisstraat is volgens hem nog niet gesloten. In de ambtelijke uitvoering zijn wat hem betreft verbeteringen doorgevoerd.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering.

Uw mening
Uw mening