Gemeenteraad stelt begroting 2024 vast

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft op donderdag 9 november ingestemd met de Programmabegroting 2024-2027, de Belastingverordeningen 2024, de Najaarsrapportage 2023 en de Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023.

Het besluitvormende begrotingsdebat was een vervolg op de oordeelsvormende vergadering van commissie Algemeen van donderdag 26 oktober.

Vergadering

De vergadering begon donderdag met de algemene beschouwingen. Hierbij gaven alle fracties hun visie op Delft voor de komende periode. Daarna volgde het debat met elkaar en het college. De avond werd afgesloten met de stemming over uiteindelijk zeventien amendementen en 27 moties.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de  op de website van de gemeenteraad. Hier leest u ook de visies van de politieke partijen op de begroting.