Informatie voor Oekraïners

Hulp en vragen

Delft voor Elkaar doet de eerste opvang en begeleiding van vluchtelingen. Medewerkers van Delft voor Elkaar zijn dagelijks aanwezig op de locaties Abtswoude Bloeit en Stefanna. Er zijn tolken beschikbaar. Zij vertalen bij gesprekken in het onderwijs. En bij het aanvragen van leefgeld. 

Heeft u vragen over de opvang, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en leefgeld? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Delft. Bel 14015.

Voor overige vragen neemt u contact op met Delft voor Elkaar. Bel +31(0)15 760 02 00 of mail naar info@delftvoorelkaar.nl. Delft voor Elkaar is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt ook langskomen bij het Wijkcontactpunt Van Bleiswijckstraat 91 in Delft. Er is een inloopspreekuur op dinsdag van 14:00 - 16:00 uur. 

Delft voor Elkaar maakt ook gebruik van een aparte WhatsAppgroep waarvoor Oekraïense vluchtelingen zich kunnen aanmelden.

Verblijf en leven

Wat doet Delft voor de vluchtelingen?

Naast huisvesting is er op de opvanglocatie ontbijt, lunch en diner. Ook is er medische zorg. Bij de voedselbank kunt u gratis voedselpakketten ophalen.

Waar kan ik mijn was laten doen?

Verblijft u op een locatie van de gemeente? Dan kunt u gratis uw kleding laten wassen bij DOEL Delfland. Zij halen de was op en brengen deze weer naar u terug. U kunt contact opnemen via:

DOEL Delfland van Groenewegenstraat
Van Groenewegenstraat 2
2614 BG Delft
015 260 7570 (bereikbaar van 9.30 tot 17.00 uur)

Moet ik mijn auto verzekeren?

Is uw autoverzekering alleen geldig in Oekraïne? Dan bent u niet verzekerd in Nederland. Via de verzekeringsmaatschappij De Vereende kunt u een tijdelijke autoverzekering afsluiten. U kunt contact opnemen via +31(0)70 340 81 00. of mail naar verzekeren@vereende.nl. Op de website Expat.nl leest u meer over de geldigheid van uw rijbewijs, verkeersregels en parkeren in Nederland.

Ik vang vluchtelingen op. Heeft dat invloed op mijn toeslag of gemeentelijke belastingen?

Het is nog niet duidelijk of het opvangen van vluchtelingen invloed heeft op de toeslag die u ontvangt. Het kabinet komt hier op terug. Voor de lokale heffingen streeft het kabinet ernaar dat het opvangen van vluchtelingen geen negatieve gevolgen heeft voor gashuishoudens. Maar misschien gaan eenpersoonshuishoudens toch meer afvalstoffen- en rioolheffing betalen. 

Meld altijd bij de gemeente dat u vluchtelingen opvangt. Daarbij is het belangrijk dat de opvang als tijdelijk verblijf wordt aangemerkt. De invloed van opvang van vluchtelingen op de waterschapsbelasting is op dit moment nog onbekend.

Geld

Heb ik recht op bijstand of leefgeld?

Oekraïense vluchtelingen krijgen € 260 per persoon per maand. U kunt hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen jonger dan 18 jaar € 55 per maand.

U kunt dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U kunt het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

In mei betaalt de gemeente elke week een deel van het maandbedrag uit. Vanaf juni krijgt u het bedrag elke maand in 1 keer, rond de eerste van de maand. U ontvangt het geld op uw rekening of op de bankpas die u van de gemeente heeft gehad. Op deze bankpas kan maximaal € 2.000 staan.

Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld verhuizing naar ander adres, wijziging in de gezinssituatie, verandering van inkomen. Of bent u uw pinpas kwijt en u gebruikt een andere rekening? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Hoelang krijg ik leefgeld?

Het leefgeld eindigt zodra u aan het werk gaat. Meld dit direct bij de gemeente. Het leefgeld stopt vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Kan ik in Nederland een bankrekening openen?

Ja, het is mogelijk om met een paspoort een bankrekening in Nederland te openen. De meeste bankrekeningen worden geopend bij ING, SNS en BUNQ. Deze banken vragen om een geldig UA-paspoort en een uittreksel uit het BRP met het actuele vestigingsadres.  

Werk

Mag ik in Nederland werken?

Oekraïners mogen aan het werk als zij dat willen en kunnen. Kijk op ind.nl voor meer informatie. Neem contact op met thehagueinternationalcentre.nl als u meer vragen heeft over werken in Nederland. Of kijk op refugeehelp.nl.

Ik zoek een baan, wie kan mij helpen?

Wilt u werken? Dan kunt u contact opnemen met Werkse! Bel naar 015 215 1400. Of mail naar vragen@werkse.nl. Bereikbaar op maandag tot vrijdag van 9:00 - 17:00 uur.

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Delft. Centraal beheer verzekert alle Oekraïense statushouders die de gemeente Delft opvangt volgens de regeling Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).

School

Kunnen mijn kinderen naar school?

In Delft zijn drie basisscholen die onderwijs geven aan kinderen die niet uit Nederland komen. U kunt contact opnemen met een van deze drie scholen.  

Basisscholen Contactpersoon Telefoonnummer
De Delftse Daltonschool Willemien Bekema 015 251 22 86
Basisschool De Horizon Meint Helder 06 46 00 01 00
De Mgr. Bekkerschool Marianne Mink 015 256 13 18
Voortgezet onderwijs Contactpersoon Telefoonnummer
Internationale Schakelklas Grotius College Christine Storm 015 800 00 80

Geef als u mailt duidelijk aan dat het om een aanmelding gaat van een leerling uit Oekraïne. Meer informatie over het Nederlandse schoolsysteem leest u op refugeehelp.nl.

Ik ben student, kan ik hier studeren?

Onder welke voorwaarden u in Nederland mag studeren is nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u terecht bij het UAF. Het UAF begeleidt studenten bij hun studie en het vinden van een baan in Nederland. Ook bieden ze beurzen, mentorschap en taallessen aan.

Wat kost school in Nederland?

De overheid betaalt grotendeels de school. Sommige schoolspullen en bijvoorbeeld schoolreisjes moeten ouders zelf betalen. Het is belangrijk dat u zich laat inschrijven bij de gemeente. Na inschrijving kunt u een Delftpas en schoolkostenregeling aanvragen.

De overheid vergoedt meestal niet het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en universitair onderwijs. Het is wel mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen bij de overheid.

Kunnen gevluchte Oekraïners een Delftpas aanvragen?

Ja, dit kan voor schoolgaande Oekraïense kinderen. Daarvoor is het belangrijk dat u als ouder zich laat inschrijven bij de gemeente. Daarna kunt u een Delftpas en schoolkostenregeling aanvragen.

Waar kan ik Nederlands leren?

U kunt hiervoor terecht bij Taalhuis Delft. Het Taalhuis is een informatiepunt in DOK Voorhof voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren spreken, lezen en schrijven. En voor ouders die hun kind graag zouden willen voorlezen. Bij het Taalhuis kunt u ook terecht als u hulp nodig heeft met rekenen. Of bijvoorbeeld omgaan met geld en tijd.

Spreekuren: donderdag 14.00 - 17.30 uur en vrijdag 14.00 - 17.30 uur. U kunt binnenlopen zonder afspraak. Taalhuis DOK is op bovenstaande tijden ook telefonisch bereikbaar via 015 - 744 00 62. Mailen kan via taalhuis@dok.info.

Zorg

Waar kan ik terecht voor medische zorg?

Bel voor acute of levensreddende hulp het noodnummer 112. Voor overige zorgvragen neemt u contact op met het Zorgcoördinatiecentrum, via vluchtelingenzorg@denhaag.nl. Dit kan van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 23.00 uur.

Neem tussen 23.00 en 9.00 uur contact op met Huisartsenpost Delft: 015 251 19 30. Doe dit alleen als uw zorgvraag niet tot de volgende ochtend kan wachten. 

Krijg ik medische zorg vergoed?

Heeft u dringend medische zorg nodig in Nederland en (nog) geen verzekering? Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte. Dan komt de vergoeding uit een speciale regeling voor mensen zonder verzekering. Uw arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de behandeling. Kijk op hetcak.nl voor meer informatie.

Kan ik een zorgverzekering afsluiten?

Heeft u een verblijfsvergunning? Dan kunt u een zorgverzekering afsluiten. Heeft u geen verblijfsvergunning? Dan kunt u nog geen zorgverzekering afsluiten. De betaling van de medische zorg verloopt via de zorgverlener. Als u gaat werken moet u zelf een zorgverzekering afsluiten. Lees hierover meer op de website van de zorgverzekeringslijn

Heeft u vragen over zorg in Nederland?

De zorgverzekeringslijn is er voor gratis advies en praktische tips over zorg. U kunt altijd bellen, ook als u niet verzekerd bent. Bel  0800 64 64 644. Of vanuit het buitenland +31 88 900 6960.

Verblijf in Nederland

Inschrijven bij gemeente

Oekraïners die in Nederland verblijven moeten zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven kan op het tijdelijke verblijfadres. Na de inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het aanvragen van regelingen. Doe de inschrijving daarom zo snel mogelijk.

Als u bent ingeschreven bij de gemeente, kunt u vanaf begin juni 2022 bij de IND een bewijs van verblijf ophalen. Hiermee toont u aan dat u in Nederland mag wonen en werken. Binnenkort komt de IND met informatie over hoe en wanneer u het bewijs kunt ophalen. 

Moet ik asiel aanvragen?

Bent u naar Nederland gekomen met een biometrisch paspoort uit Oekraïne? Of met een visum voor kort verblijf? Of heeft u hier een verblijfsvergunning? Dan mag u gewoon in Nederland blijven. U hoeft geen asiel aan te vragen.

Wilt u wel asiel aanvragen als Oekraïner, nu of later? Dan kan het een tijd duren voor de IND uw aanvraag behandelt. De IND neemt de komende maanden geen beslissingen op asielaanvragen van Oekraïners.

Bent u geen Oekraïense burger, vaste inwoner van Oekraïne? Of een eerstegraads familielid? Dan moet u waarschijnlijk asiel aanvragen om hier te mogen blijven. Dit geldt niet voor niet-Oekraïense burgers en staatlozen die legaal in Oekraïne verbleven. En niet naar hun land of regio van herkomst kunnen terugkeren. U kunt asiel aanvragen door u te melden in Ter Apel.

Hoe kom ik aan een verblijfsvergunning?

U mag maximaal 180 dagen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. U heeft voor nu dus geen verblijfsvergunning nodig. Nederland en andere EU-landen werken aan een nieuwe regeling speciaal voor Oekraïners. U hoeft zich tot die tijd geen zorgen te maken over uw recht op verblijf in Nederland.

Moet ik inburgeren?

Het is nog niet bekend of u moet inburgeren. Hiervoor wacht de gemeente op meer informatie van de Rijksoverheid.

Ik ben gerepatrieerd of geëvacueerd uit Oekraïne. Waar heb ik recht op?

De Nederlandse overheid heeft een aparte regeling voor de repatriatie en evacuatie van Nederlanders. En hun eerstegraads familieleden en een groep kwetsbare Oekraïense burgers. Deze groep mensen heeft recht op bepaalde vergoedingen en verzekeringen in Nederland. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank. Lees meer informatie op de website van overheid.nl.

Corona

Kan ik een vaccinatie krijgen tegen corona?

Op alle vaccinatielocaties van GGD Haaglanden kunt u gratis en zonder afspraak een eerste, tweede of boosterprik krijgen. Kijk voor de tijden en locaties op de website van GGD Haaglanden.

Kan ik me laten testen op corona?

U kunt bij klachten een zelftest doen. U kunt zich ook laten testen bij een GGD-testlocatie.

Kijk op de website van de overheid voor folders over corona (Oekraïens en Russisch)

Overige informatie

Refugeehelp.nl

Er is een speciale site voor Oekraïners in Nederland: Refugeehelp.nl. Hier vindt u algemene informatie over onderwerpen zoals onderdak, zorg en onderwijs. De informatie is er in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands.

WhatsApp-hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn voor praktische vragen. U kunt uw vraag in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands inspreken. Een vrijwilliger neemt dan zo snel mogelijk contact met u op in de gewenste taal. U kunt ook een (voice-)bericht sturen naar 06 48 15 80 53. Kijk voor meer informatie in het Oekraïens op de website van het Rode Kruis.

Uw mening
Uw mening