Opvang in Delft

Delft vangt op dit moment 154 vluchtelingen uit de Oekraïne op. Het werkelijke aantal vluchtelingen in Delft ligt hoger. Dat komt omdat zij zich niet allemaal melden bij de gemeente voor onderdak. Sommigen verblijven bijvoorbeeld bij familie, vrienden of kennissen. Er zijn 110 vluchtelingen die particulier onderdak hebben gevonden. Ze staan ingeschreven bij de gemeente.  

Langdurige opvangplekken

125 Oekraïense vluchtelingen zitten nu in langdurige opvangplekken. 29 mensen zitten nog op tijdelijke plekken. Het gaat om plekken als de camping, het Campanile Hotel, maar ook de Pauwmolen en wisselwoningen van Vestia. In mei komt de Surinamestraat 1 beschikbaar voor 20 personen en een woning van Ipse de Bruggen. Ook komen er nog 4 kamers in Stefanna. Daarmee kunnen alle vluchtelingen die op dit moment in gemeentelijke opvanglocaties zitten, naar langduriger beschikbare locaties.

Noodopvang 200 asielzoekers

Ook gaat Delft tijdelijk 200 asielzoekers opvangen. De noodopvang is voor de duur van 5 maanden. De TU Delft stelt hiervoor ruimte beschikbaar op haar terrein.

Inschrijven bij gemeente

Oekraïners die in Nederland verblijven moeten zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven kan op het tijdelijke verblijfadres. Na de inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het aanvragen van regelingen. Doe de inschrijving daarom zo snel mogelijk.

Als u bent ingeschreven bij de gemeente, kunt u vanaf begin juni 2022 bij de IND een bewijs van verblijf ophalen. Hiermee toont u aan dat u in Nederland mag wonen en werken. Binnenkort komt de IND met informatie over hoe en wanneer u het bewijs kunt ophalen. 

Bijzondere status

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status. Dit betekent dat u in Nederland mag verblijven. En na inschrijving bij de gemeente een uitkering kunt aanvragen.

Oekraïners mogen aan het werk als zij dat willen en kunnen. Kijk voor meer informatie op:

Uw mening
Uw mening