Voorkom meer achterstand

De gemeente Delft heeft de taak om inwoners met schulden te helpen. Samen met partners in de stad wil de gemeente Delftenaren zo vroeg mogelijk helpen. En hiermee grotere geldproblemen voorkomen. Dit doen we met EMMA: Eerder Melden Minder Achterstand.

Hoe werkt EMMA?

Betaalt u een aantal keer de rekening niet van uw huur, zorgverzekering of gas en licht? Dan krijgt de gemeente een seintje van sommige van deze bedrijven. Daarna kan een consulent van de Financiële Winkel en een maatschappelijk werker van Kwadraad bij u langskomen. Dit gebeurt zonder afspraak.

De medewerkers hebben een pasje van de gemeente Delft waarmee zij zich identificeren. Tijdens het bezoek vragen zij hoe het met u gaat. En of u hulp nodig heeft bij het oplossen van uw geldproblemen. Bijvoorbeeld advies hoe u zelf aan de slag kunt gaan. U bent niet verplicht om mee te werken. De gemeente wil alleen voorkomen dat u te lang wacht om hulp te vragen.

Komt het bezoek niet uit?

Maar wilt u wel graag hulp? Dan komt er een nieuwe afspraak. Dit kan bij u thuis of op het stadskantoor. Wilt u niet wachten op een bezoek? U mag ook altijd zelf een afspraak maken met de Financiële Winkel. Bent u niet thuis als de medewerkers op bezoek komen? Dan krijgt u een kaartje in uw brievenbus.

Let op!

Voorlopig komen de medewerkers door het coronavirus niet bij u op bezoek. De medewerkers van de Financiële Winkel sturen u een e-mail of bellen u. Zij proberen u 3 keer te bereiken. Als dit niet lukt laten de medewerkers een bericht achter. Ook krijgt u een brief thuis. Hierin staat informatie over wat u zelf kunt doen.

Wat gebeurt er na een bezoek?

Heeft u aangegeven dat u meer hulp nodig heeft? Dan verwijst de gemeente u door naar een organisatie die de juiste hulp biedt. Zoals Humanitas, ISOFA, Delft voor Elkaar, Delft Support of de Financiële Winkel. Na 6 weken neemt de gemeente contact met u op om te vragen hoe het gaat. Dit gebeurt na 6 maanden weer.

Welke bedrijven doen mee?

Sommige bedrijven moeten betalingsachterstanden doorgeven aan de gemeente. Met een aantal andere bedrijven heeft de gemeente hierover afspraken gemaakt. Op dit moment melden Vestia, Vidomes, DUWO, DSW, Evides, Menzis, de Regionale Belasting Groep en VGZ betalingsachterstanden bij de gemeente. Betaalt u bij 2 of meer van deze bedrijven uw rekening niet? Dan kan het zijn dat u bezoek krijgt.

Hoe gaat de gemeente met uw gegevens om?

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Dit geldt ook voor de bedrijven die een betalingsachterstand melden. De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het oplossen van uw schuld. In de Verklaring gegevensbescherming vindt u alle informatie over hoe de gemeente omgaat met uw gegevens. Hier staat ook hoe u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens.

Uw mening
Uw mening