Voorkom meer achterstand

De gemeente Delft heeft de taak om inwoners met schulden te helpen. Samen met verschillende partners in de stad wil de gemeente Delftenaren zo vroeg mogelijk helpen. En hiermee grotere geldproblemen voorkomen. Dit doen we met EMMA: Eerder Melden Minder Achterstand.

Hoe werkt EMMA?

Betaalt u een aantal keer de rekening niet van uw huur, zorgverzekering, water of energie? Dan krijgt de gemeente een seintje van deze bedrijven. De gemeente neemt dan contact met u op. De consulent van de gemeente wil namelijk graag weten of het goed met u gaat. En of u misschien hulp nodig heeft bij het oplossen van uw betalingsachterstand(en). Als u te lang wacht met hulp vragen kunt u hoge(re) schulden krijgen. 

Contact opnemen

De consulent probeert u op één van de volgende manieren te bereiken:

  • Telefonisch
  • Per brievenpost
  • Bezoek aan huis

Sinds juni 2021 kunt u ook een e-mail ontvangen van de consulent over betalingsachterstanden. U ontvangt dan een e-mail van delft@vroegsignalering.nl.

Wordt u gebeld?

Dan kunt u direct aangeven of u hulp nodig heeft van de gemeente. Als u niet bereikbaar bent, spreekt de consulent een voicemailbericht in. Lukt het na 3 keer bellen niet om u te bereiken? Dan probeert de gemeente het op een andere manier. Bijvoorbeeld per e-mail of een bezoek aan huis. 

Wat nu?

Heeft u brievenpost of een e-mail ontvangen over betalingsachterstand(en)? En heeft u aangegeven dat u hulp wilt? Binnen 1 week nemen wij contact met u op. U mag natuurlijk ook altijd zelf een afspraak maken met de Financiële Winkel van Delft.

Mogelijkheden voor hulp

De Financiële Winkel helpt u graag met een blijvende oplossing bij schulden of andere geldproblemen. Dat kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsafspraak maken met uw schuldeiser. Of het beslag op uw inkomen controleren. Heeft u andere hulp nodig? Dan verwijst de gemeente u door naar een organisatie, zoals Humanitas, ISOFA, Delft voor Elkaar, Delft Support.

Welke bedrijven doen mee?

Landelijk doen verschillende woningverhuurders, zorgverzekeraars, waterbedrijven en energiebedrijven mee. Voor Delft gaat het om deze partners. Op de website van de nvvk leest u meer over vroegsignalering.

Hoe gaat de gemeente met uw gegevens om?

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. En gebruikt uw gegevens alleen voor het oplossen van uw schuld. In de Verklaring gegevensbescherming vindt u alle informatie over hoe de gemeente omgaat met uw gegevens. Hier staat ook hoe u bezwaar kunt maken.

Uw mening
Uw mening