Kostendelersnorm

Woont u met andere volwassenen op één adres en deelt u samen de kosten? Dan geldt de kostendelersnorm. De kostendelersnorm heeft invloed op de hoogte van de uitkering.

Bekijk voor meer uitleg het filmpje.

Deelt u een woning?

Deelt u een woning met andere volwassenen? Dan gaat de overheid ervan uit dat u de woonkosten samen kunt delen. Daarom gaat uw uitkering omlaag. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw bijstandsuitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Er zijn wel uitzonderingen. 

Kamerbewoner

Bent u kamerbewoner en ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? Let op dat u een zakelijk of commercieel huurcontract hebt!

Meerpersoonshuishouden

Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. 

Wie telt mee?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten die recht hebben op studiefinanciering
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning

Vragen

Valt u onder de Participatiewet? Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Informeer dan bij de gemeente wat de gevolgen zijn voor uw persoonlijke situatie. Of zie in één oogopslag wat de gevolgen zijn in het overzicht kostendelersnorm. 

Uw mening
Uw mening