Bijzondere bijstand, extra kosten door wassen en slijtage van kleding