Bijzondere bijstand, woonkostentoeslag voor huiseigenaren