Compensatie energiekosten 2022

Heeft u een laag inkomen? En heeft u in 2022 hogere energiekosten moeten betalen? Dan kunt u een eenmalige compensatie aanvragen voor de hogere energiekosten. Het gaat om een bedrag van € 800. 

De overheid heeft inmiddels aangekondigd de compensatie voor energiekosten te verhogen naar € 1.300. Heeft u eerder de energietoeslag van € 800 ontvangen van de gemeente Delft? Dan krijgt u het aanvullende bedrag van € 500 uiterlijk 1 december op uw rekening.

Voor wie?

Wanneer komt u in aanmerking voor deze compensatie?

U bent 21 jaar of ouder en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • U ontvangt een bijstandsuitkering
 • U ontvangt een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering
 • U werkt of ontvangt een andere uitkering en verdient netto (inclusief vakantiegeld) niet meer dan:
  • € 1.322 voor alleenstaanden
  • € 1.889 voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders
 • U heeft door een schuldregeling een besteedbaar inkomen dat niet hoger is dan de hierboven genoemde bedragen
 • U bent een zelfstandig ondernemer met een netto maandinkomen dat niet hoger is dan de hierboven genoemde bedragen 
 • U bent AOW-gerechtigd en uw inkomen (inclusief vakantiegeld en aanvullende pensioenen) is niet meer dan:
  • € 1.471 voor alleenstaanden
  • € 1.993 voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders
 • U bent student en voldoet aan de voorwaarden die staan genoemd bij de veel gestelde vragen.

Iets hoger inkomen?

Huishoudens met een iets hoger inkomen kunnen ook een compensatie aanvragen voor energiekosten. Het gaat om een bedrag van € 500. U komt in aanmerking als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • Uw inkomen is tussen:
  • € 1.322 en € 1.432 voor alleenstaanden
  • € 1.889 en € 2.046 voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders
  • € 1.471 en € 1.593 voor alleenstaanden met een AOW-uitkering
  • € 1.993 en €  2.159 voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders met een AOW-uitkering
 • Voor studenten gelden dezelfde voorwaarden die staan genoemd bij de veel gestelde vragen.

Bent u jonger dan 21 jaar?

En betaalt u zelf de energierekening? Door de wettelijke onderhoudsplicht van ouders komt u niet in aanmerking voor de eenmalige compensatie voor hogere energiekosten. U kunt binnenkort wel individuele bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Zodra u de bijzondere bijstand kunt aanvragen, vindt u hier het aanvraagformulier.

De verwachting is dat u deze individuele bijzondere bijstand kunt aanvragen in het eerste kwartaal van 2023. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.

Studeert u?

Dan heeft u alleen recht op de eenmalige energietoeslag als het energiecontract op uw naam staat. Heeft u dat niet maar komt u toch in de problemen door de gestegen energiekosten? De gemeente denkt na over oplossingen. Zodra daar meer over bekend is plaatsen we dat op deze pagina. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.

Uitkering of schuldregeling

Heeft u een uitkering van de gemeente of een schuldregeling? Dan heeft de gemeente het bedrag gestort op de bankrekening dat de gemeente van u heeft. Niet iedereen met een uitkering krijgt het bedrag. De compensatie is bijvoorbeeld alleen voor de hoofdbewoner in een huishouden.

Heeft u niets, te weinig of te veel geld gekregen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Of bel 14015.

Zelf aanvragen

Heeft u de compensatie niet automatisch gekregen? Vraag de compensatie dan zelf aan. Dat kan tot en met 30 juni 2023.

Schriftelijk

U kunt de compensatie ook schriftelijk aanvragen.

Hoelang duurt het?

Er zijn nu heel veel aanvragen in behandeling. De gemeente probeert uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Door de drukte kan dit soms helaas wat langer duren. Heeft u na 12 weken nog niets gehoord? Dan kunt u contact met de gemeente opnemen. We vragen u om niet eerder contact met de gemeente op te nemen.

Bewijsstukken

Lever de volgende gegevens in:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Inkomstengegevens van alle inkomsten van de afgelopen maand, zoals een loonstrook, uitkeringsspecificatie en/of pensioenspecificatie
  • Zelfstandig ondernemers moeten de belastingaangifte over 2021 inleveren. Heeft u die nog niet? Dan kunt u de toeslag niet aanvragen. Zodra u de belastingaangifte heeft, kan dat wel.
  • Als u studiefinanciering ontvangt, moet u ook een specificatie van uw studiefinanciering inleveren.
 • Bewijs waaruit blijkt dat u betaalt voor energiekosten. Zoals een energiecontract, huurovereenkomst of bankafschrift.

Hulp nodig?

Komt u er zelf niet uit om het formulier in te vullen? Dan helpt de Formulierenbrigade u graag. Bel 015 760 02 00 voor het maken van een afspraak. De Formulierenbrigade is geopend op ma-, wo- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Adres: Van Bleyswijckstraat 91 in Delft.

Veelgestelde vragen

U vindt hier een overzicht van veelgestelde vragen.

Goedkope energie

Heeft u het juiste energiecontract? Op de website www.gezondverzekerd.nl ziet u wat u kunt besparen.

Zie ook

Nieuwsbrief werk en inkomen

De gemeente heeft verschillende regelingen en tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief Werk en Inkomen. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.

Uw mening
Uw mening