Compensatie energiekosten 2022

Heeft u een laag inkomen? En heeft u in 2022 hogere energiekosten? Dan kunt u een compensatie aanvragen voor de hogere energiekosten. Het gaat om een bedrag van € 1.300. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u het totale bedrag automatisch ontvangen.

Voor wie?

Wanneer komt u in aanmerking voor deze compensatie?

U bent 21 jaar of ouder en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • U ontvangt een bijstandsuitkering
 • U ontvangt een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering
 • U werkt of ontvangt een andere uitkering en verdient netto (inclusief vakantiegeld) niet meer dan:
  • € 1.322 voor alleenstaanden
  • € 1.889 voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders
 • U heeft door een schuldregeling een besteedbaar inkomen dat niet hoger is dan de hierboven genoemde bedragen
 • U bent een zelfstandig ondernemer met een netto maandinkomen dat niet hoger is dan de hierboven genoemde bedragen 
 • U bent AOW-gerechtigd en uw inkomen (inclusief vakantiegeld en aanvullende pensioenen) is niet meer dan:
  • € 1.471 voor alleenstaanden
  • € 1.993 voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders
 • U bent student en voldoet aan de voorwaarden die staan genoemd bij de veel gestelde vragen.

Iets hoger inkomen?

Huishoudens met een iets hoger inkomen kunnen ook een compensatie aanvragen voor energiekosten. Het gaat om een bedrag van € 500. U komt in aanmerking als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • Uw inkomen is tussen:
  • € 1.322 en € 1.432 voor alleenstaanden
  • € 1.889 en € 2.046 voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders
  • € 1.471 en € 1.593 voor alleenstaanden met een AOW-uitkering
  • € 1.993 en €  2.159 voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders met een AOW-uitkering
 • Voor studenten gelden dezelfde voorwaarden die staan genoemd bij de veelgestelde vragen.

Studeert u?

Dan heeft u recht op de compensatie voor energiekosten als u een energiecontract op uw naam heeft staan. 

Bent u jonger dan 21 jaar?

En betaalt u zelf de energierekening? Door de wettelijke onderhoudsplicht van ouders komt u niet in aanmerking voor de eenmalige compensatie voor hogere energiekosten. U kunt wel individuele bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Uitkering of schuldregeling

Heeft u een uitkering van de gemeente of een schuldregeling? Dan heeft de gemeente het bedrag gestort op de bankrekening dat de gemeente van u heeft. Niet iedereen met een uitkering krijgt het bedrag. De compensatie is bijvoorbeeld alleen voor de hoofdbewoner in een huishouden.

Heeft u niets, te weinig of te veel geld gekregen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Of bel 14015.

Zelf aanvragen

Heeft u de compensatie niet automatisch gekregen? Vraag de compensatie dan zelf aan. De compensatie kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2023.

Schriftelijk

U kunt de compensatie ook schriftelijk aanvragen.

Hoelang duurt het?

Er zijn nu heel veel aanvragen in behandeling. De gemeente probeert uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Door de drukte kan dit soms helaas wat langer duren. Heeft u na 12 weken nog niets gehoord? Dan kunt u contact met de gemeente opnemen. We vragen u om niet eerder contact met de gemeente op te nemen.

Bewijsstukken

Lever de volgende gegevens in:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Inkomstengegevens van alle inkomsten van december 2022, zoals een loonstrook, uitkeringsspecificatie en/of pensioenspecificatie
  • Zelfstandig ondernemers moeten de belastingaangifte over 2021 inleveren. Heeft u die nog niet? Dan kunt u de toeslag niet aanvragen. Zodra u de belastingaangifte heeft, kan dat wel.
  • Als u studiefinanciering ontvangt, moet u ook een specificatie van uw studiefinanciering inleveren.
 • Bewijs waaruit blijkt dat u betaalt voor energiekosten. Zoals een energiecontract, huurovereenkomst of bankafschrift.

Individuele bijzondere bijstand

Kwam u in 2022 niet in aanmerking voor de compensatie voor hogere energiekosten? Of kreeg u de compensatie wel maar had u hier niet genoeg aan om de hogere energiekosten van te betalen? Vraag dan een vergoeding aan via de individuele bijzondere bijstand.

Compensatie 2023

Ook in 2023 zal er een compensatie voor de energiekosten komen. Het is op dit moment nog niet mogelijk de compensatie voor 2023 aan te vragen. Wanneer de betaling plaatsvindt is ook nog niet bekend. De gemeente werkt nog aan de regeling. Zodra er meer bekend is, leest u dat hier. Houd deze pagina in de gaten.

Hulp nodig?

Komt u er zelf niet uit om het formulier in te vullen? Dan helpt De Formulierenbrigade u graag. Bel 015 760 02 00 voor het maken van een afspraak. De Formulierenbrigade is geopend op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Adres: Van Bleyswijckstraat 91 in Delft.

Veelgestelde vragen

U vindt hier een overzicht van veelgestelde vragen.

Meer informatie

Nieuwsbrief werk en inkomen

De gemeente heeft verschillende regelingen en tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief Werk en Inkomen. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.