Veelgestelde vragen compensatie energiekosten

Inkomen

Welke inkomsten tellen mee in de beoordeling van het inkomen? De gemeente kijkt naar het netto maandinkomen van de hoofdbewoner. En de eventuele partner die op hetzelfde adres woont. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.
Wat valt er wel niet onder het netto maandinkomen?

Wel: het netto inkomen inclusief vakantiegeld en eventueel eindejaarsuitkering per maand.

Niet: een reiskostenvergoeding en toeslagen zoals: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag. Of kindgebonden budget.


Hoe wordt het inkomen van een zzp'er bepaald?
 
Bij een zzp-er wordt gekeken naar het gemiddelde maandinkomen van 2021.
Maakt het uit wat voor soort uitkering ik ontvang? Nee, de hoogte van uw (netto) inkomen is bepalend voor het recht op de compensatie energiekosten. En dus niet de soort uitkering die u ontvangt. 
Heeft de compensatie
gevolgen voor kwijtschelding
gemeentelijke belastingen?
Nee, de compensatie heeft geen gevolgen voor uw recht op
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
Heeft de compensatie
gevolgen voor mijn toeslagen
bij de Belastingdienst?
Nee, de compensatie heeft geen gevolgen voor uw toeslagen
bij de Belastingdienst.

Voorwaarden

Heb ik als student recht op de compensatie energiekosten?

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U ontvangt studiefinanciering of kunt hiervoor in aanmerking komen
  • U heeft een eigen energiecontract bij een energieleverancier
  • Uw totale maandinkomsten zijn niet hoger dan:
    • € 1.322 voor alleenstaanden of
    • € 1.889 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouder.

Let op! Voor de inkomsten uit studiefinanciering houdt de gemeente rekening met het maximale bedrag wat u zou kunnen lenen. Ook als u hier geen gebruik van maakt. 

Waarom hebben 18, 19 en 20-jarigen geen recht op de compensatie energiekosten? Door de wettelijke onderhoudsplicht van ouders komen 18 tot en met 20-jarigen niet in aanmerking voor de eenmalige compensatie voor hogere energiekosten. Deze groep kan binnenkort wél individuele bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Zodra dat mogelijk is staat het aanvraagformulier op de website. Houd deze pagina goed in de gaten.

Ik heb geen eigen energiecontract, maar de energiekosten zitten in mijn huurprijs. Kan ik toch in aanmerking komen voor de compensatie?

Als uit uw huurovereenkomst blijkt dat u ook voor energie moet betalen, kunt u in aanmerking komen voor de compensatie energiekosten. Let op: u moet ook aan de overige voorwaarden voldoen. Dit geldt niet voor studenten; zij hebben alleen recht wanneer ze een eigen energiecontract hebben.

Aanvraag

Welke inkomensgegevens moeten als bewijsstuk worden ingestuurd? De gemeente kijkt naar het inkomen van de vorige maand, maar de huidige maand mag ook. Zzp’ers moeten de belastingaangifte van 2021 insturen.
Kan ik controleren of de bewijsstukken die ik digitaal heb ingeleverd goed zijn ontvangen door de gemeente? Bij een digitale aanvraag is het uploaden van de bewijsstukken een verplicht veld. Als de aanvraag is ingediend krijgt u een ontvangstbevestiging. U mag er dan vanuit gaan dat de bewijsstukken goed zijn aangekomen bij de gemeente.
Wat kan ik doen als de compensatie niet genoeg is om mijn energierekening te betalen? Hier vindt u verschillende tips en mogelijkheden om energie te besparen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een goedkoper energiecontract

Zie ook

Compensatie energiekosten

Uw mening
Uw mening