Werk maken van Talent

Als het onderwijs, werkgevers en partners in de stad als Werkse! elkaar goed weten te vinden, dan levert dat wat op. Door krachten te bundelen vinden werkgevers geschikte kandidaten voor hun vacatures en maken jongeren en werkzoekenden meer kans op een baan. De gemeente wil 10.000 extra banen in 2040. Werk maken van Talent draagt hieraan bij.

Meer mensen aan het werk

'Werk maken van Talent' bestaat uit projecten waarin de gemeente samenwerkt met partners in de stad. Het doel is om meer mensen aan een baan of zinvolle dagbesteding te helpen. Dit gebeurt meestal met advies en het is contact brengen van mensen, bedrijven en organisaties. Soms is een klein startbudget beschikbaar.

Waarom belangrijk?

Werk geeft mensen veel terug. Niet alleen een zelf verdiend inkomen, maar ook waardering, erkenning, structuur en een netwerk. Dit werkt weer door in hoe gezond en wel mensen zich voelen. Het is dan ook belangrijk om meer banen te creëren door de bedrijvigheid in en om de stad te stimuleren. Net als goed onderwijs, ter voorbereiding op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Via Werk maken van Talent ondersteunt de gemeente werkgevers bij het vinden en opleiden van personeel. En scholen, zodat zij hun onderwijs meer op de arbeidsmarkt kunnen afstemmen. 

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Real Testing (waarbij werkzoekenden digitale processen testen)
  • Sociaal Uitzendbureau van Werkse!
  • Special Jobhunter
  • Topacademie
  • Social Return

Contact

Wilt u meer informatie? Of heeft u een idee voor een project of samenwerking om meer mensen aan het werk te helpen? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14015.