Individuele studietoeslag

Studenten vanaf 18 jaar met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een Individuele studietoeslag. De toeslag vraagt u online aan.

Beschrijving

Jongeren met een beperking zijn soms minder goed in staat hun opleiding te combineren met een bijbaan. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

€ 150 per maand

De Individuele studietoeslag is € 150 per maand. U krijgt het bedrag in de vorm van bijzondere bijstand. 

Procedure

Als uw aanvraag compleet is, vindt er meestal een beoordeling plaats door een deskundige. Deze beoordeelt of u door een medische beperking niet structureel kan bijverdienen naast uw studie. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek. De gehele procedure duurt maximaal 8 weken. 

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in Delft
  • U heeft niet meer vermogen dan u voor de Participatiewet mag hebben
  • U heeft recht op studiefinanciering. Of op een tegemoetkoming op basis van de Wtos (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten).
  • U kunt door een medische beperking naast de studie structureel niet bijverdienen.

Wetten en regels

Vraag en antwoord

Studiefinanciering

Moet ik Studiefinanciering (WSF) of WTOS ontvangen om recht te hebben op Individuele studietoeslag?

Nee, u moet een erkende opleiding volgen waarmee u aanspraak kunt maken op WSF. Het maakt niet uit of u ook echt WSF ontvangt.

Nog geen 18?

Ik ben nog geen 18 jaar, kan ik alvast een aanvraag indienen?

Nee, u kunt pas een Individuele studietoeslag aanvragen vanaf de dag dat u 18 jaar oud bent.

Hulp

Wie kan mij helpen met mijn aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Vraag een bekende, een familielid of uw school om hulp. Lukt dit niet? Dan helpt de Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar u graag. 

Beoordeling

Wie beoordeelt dat ik niet in staat ben om naast mijn studie te kunnen bijverdienen?

Een deskundige beoordeelt of u naast u studie kunt bijverdienen. Hiervoor vindt een onderzoek plaats naar uw arbeidsmogelijkheden. U ontvangt voor dit gesprek een uitnodiging. Heeft u medische gegevens die uw aanvraag kunnen beïnvloeden? Neem deze dan mee naar het onderzoek.

Bezwaar

Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing op mijn aanvraag?

Ja, in de beschikking staat vermeld hoe u bezwaar kunt indienen. 

Geld voor studie

Moet ik het geld van mijn studietoeslag gebruiken voor mijn studie?

Nee, het is een extra steun in de rug. De gemeente controleert niet waar u de toeslag voor gebruikt. 

Recht

Hoelang heb ik recht op Individuele studietoeslag?

U heeft recht zolang u studeert en aan de voorwaarden voldoet. 

Nieuwe aanvraag

Moet ik ieder jaar een nieuwe aanvraag indienen?

Nee. U heeft recht zolang u studeert en aan de voorwaarden voldoet.

Keuring

Hoe vaak krijg ik een keuring?

De keuring is 1 keer.

Wijzigingen

Moet ik wijzigingen doorgeven?

Ja, u moet alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het recht op Individuele studietoeslag doorgeven. Dat kan telefonisch via 14015 of het contactformulier. De gemeente bepaalt of de wijzigingen gevolgen hebben voor uw toeslag.

Stop met studie

Als ik stop met studeren, houd ik dan recht op de studietoeslag?

Nee, dan stopt de toeslag. U moet dit direct aan de gemeente doorgeven.

Terugbetalen

Wanneer moet ik de studietoeslag terugbetalen?

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte individuele studietoeslag heeft ontvangen? Dan kunt u worden verplicht dit terug te betalen. 

Links

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt!