Lezersonderzoek 2020

In juni 2020 hebben leden van het Delft Internet Panel meegedaan aan een lezersonderzoek. Hierbij gaven zij hun mening over de gemeentelijke berichtgeving in de Stadskrant en via de digitale nieuwsbrief @Delft. Via het panel gaven 1.420 bewoners hun mening (respons 60%). Via een oproep in de Stadskrant hebben nog eens 36 bewoners aan het onderzoek meegedaan.

Welk nieuws vindt men interessant?

Het merendeel van de bewoners volgt het nieuws van en over de gemeente (78%). Zij kregen de vraag welke informatie over de gemeente zij interessant vinden. Negen van de tien bewoners die het nieuws van en over de gemeente volgen zijn geïnteresseerd in ‘informatie over nieuwe plannen en projecten van de gemeente’.

Soort informatie Nieuwsvolgers
Nieuwe plannen en projecten van de gemeente 89%
Informatie over de wijken 72%
Wat er te doen is in de stad (evenementen en activiteiten) 71%
Gemeenteberichten (publicaties vergunningen en besluiten) 51%
Informatie over de gemeenteraad 33%
Jubilea, huldigingen 8%
Anders 4%

De meest genoemde reden die men geeft voor het niet volgen van het gemeentelijk nieuws is: ‘ik weet niet waar ik het kan vinden’ (42%). Drie van de tien bewoners die het gemeentelijk nieuws niet volgen ‘vinden het niet interessant’.

Stadskrant

68% leest de Stadskrant wel eens (variërend van een enkele keer tot wekelijks). Vier van de tien bewoners lezen de Stadskrant zelfs elke week. De overige 32% leest de Stadskrant niet. De meesten omdat zij deze niet ontvangen vanwege een NEE/NEE-sticker (20% van het totaal). 

De lezers van de Stadskrant beoordelen deze met een 7,2 gemiddeld. Daarnaast is 73% van de lezers het (zeer) oneens met de stelling ‘De Stadskrant is een ouderwets middel, dat de gemeente beter af kan schaffen’. Een minderheid (10%) vindt dit wel het geval. 14% reageert neutraal.

Bekendmakingen

Driekwart van de bewoners die de Stadskrant ontvangen leest de bekendmakingen in de krant wel eens (variërend van een enkele keer tot wekelijks). 29% doet dit zelfs elke week. Ongeveer een kwart doen dit (vrijwel) nooit.

Zes van de tien bewoners die de Stadskrant ontvangen weten dat de bekendmakingen ook op het internet te zien zijn (58%). Maar slechts 13% leest deze daar ook. 42% wist niet dat deze online staan. Van hen blijkt 28% zeker of waarschijnlijk wel van plan deze voortaan online te bekijken. Na berekening blijkt 25% van de respondenten die de Stadskrant ontvangen de bekendmakingen online te lezen. Of te gaan lezen nu zij hiervan weten.

Nieuwsbrief @Delft?

Bijna driekwart van alle respondenten wist nog niet dat de gemeente elke week een digitale nieuwsbrief verstuurt (72%). De overige 28% wist dit wel.

Het merendeel dat bekend is met de wekelijkse digitale nieuwsbrief @Delft is hierop geabonneerd (58%). Ruim een tiende deel geeft aan, nu zij hiervan weten, wel geabonneerd te willen zijn (13%). De overige respondenten hebben hier geen behoefte aan.

De lezers van de digitale nieuwsbrief @Delft beoordelen deze met een 7,3 gemiddeld.

Tevredenheid over informeren

De helft is (zeer) tevreden over hoe de gemeente Delft hen informeert (51%). 37% reageert neutraal. Een klein deel geeft aan hierover (zeer) ontevreden te zijn (5%).

Tot slot konden bewoners een rapportcijfer geven over 4 aspecten van de informatievoorziening van de gemeente. 

Informatie gemeente Cijfer
Informatie is duidelijk 7,1
Informatie is op tijd 6,7
Informatie is volledig 6,7
Informatie is makkelijk te vinden 6,6