Vergunning graafwerkzaamheden

De gemeente is eigenaar van de grond in de openbare ruimte en ook verantwoordelijk voor de kabels en leidingen in de grond. Om schade aan deze kabels en leidingen te voorkomen heeft u bij graafwerkzaamheden in gemeentegrond een vergunning nodig.

Beschrijving

De vergunning en het instemmingsbesluit vraagt u schriftelijk aan. Dien de aanvraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden in. 

Vergunning en instemmingsbesluit

Gaat u werkzaamheden uitvoeren voor ondergrondse nutsvoorzieningen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Zitten er kabels voor telecom in de grond waar u wilt graven? Dan heeft u ook een instemmingsbesluit van de gemeente nodig.

Moor-melding

Bij graafwerkzaamheden bent u verplicht om een melding te doen bij het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Dit kan tot uiterlijk 3 werkdagen van tevoren. Netbeheerders uit de regio kunnen bij het meldpunt een account aanvragen. Als (onder)aannemer kunt u desgewenst op deze account een melding doen uit naam van de netbeheerder.

Graafmelding bij kadaster

Daarnaast moet u de graafwerkzaamheden altijd melden bij het Kadaster. Ook dit kan tot uiterlijk 3 werkdagen van tevoren. Na deze graafmelding of KLIC-melding ontvangt u van het Kadaster digitale kaarten. Hierop kunt u zien waar de ondergrondse kabels en leidingen lopen.

Voorwaarden

U bent verplicht om belanghebbenden tijdig te informeren over de graafwerkzaamheden die u gaat uitvoeren.

Verwijderen lichtmasten

Voor het verwijderen van lichtmasten tijdens de graafwerkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:

  • De lichtmasten moeten altijd door een aannemer van de gemeente worden verwijderd.
  • Een verzoek tot het verwijderen van een lichtmast moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren melden bij de coördinator Openbare Verlichting van de gemeente.
  • De kosten voor het verwijderen en terugplaatsen van de lichtmasten zijn voor rekening van de vergunningaanvrager. 

Wetten en regels

Kosten 2021

Vergunning en instemmingsbesluit:

  • van 0 tot 10 meter: € 81,36
  • van 10 tot 100 meter: € 389,41
  • van 100 tot 500 meter: € 566,98
  • van 500 tot 1.000 meter: € 966,56
  • vanaf 1.000 meter: € 2.076,41