Voorhof en Buitenhof aardgasvrij

In 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. In Delft zijn Voorhof, Buitenhof en de Kuijperwijk de eerste gebieden met bestaande woningen die van het aardgas afgaan. Naar verwachting zijn deze gebieden in 2030 aardgasvrij. 

Warmteplan

De gemeenteraad moet nog wel een besluit nemen over het aardgasvrij maken van deze gebieden. Dit gebeurt met het vaststellen van het Warmteplan dat in 2021 klaar is.

Warmtenet

In Voorhof en Buitenhof komt een warmtenet. Dit gaat warm water aan de woningen leveren. Eerst krijgen huurwoningen van woningbouwcorporaties een aansluiting op het warmtenet. Daarna volgen overige woningen. Vestia, Woonbron, Vidomes, Duwo, netwerkbedrijf NetVerder en energieleverancier Engie ontwikkelen het warmtenet. Dit doen zij in overleg met de gemeente.

Twee bronnen

Het warmtenet krijgt het warme water vanuit de aarde (geothermie). De TU gaat hiervoor warm water oppompen aan de Rotterdamseweg. Verder komt er warm restwater uit het havengebied in Rotterdam. Dit komt via een leiding die naar Den Haag gaat en door Voorhof en Buitenhof loopt.

Verenigingen van Eigenaren

De Verenigingen van Eigenaren in Voorhof en Buitenhof bekijken samen hoe zij de flats van particuliere eigenaren kunnen aansluiten op het warmtenet. En of er nog andere alternatieven voor het aardgas zijn. De verenigingen komen hiervoor elke 2 maanden bij elkaar om kennis te delen.

Overige woningen

Voor het aardgasvrij maken van overige particuliere woningen bestaat nog geen plan. Dit komt naar verwachting in 2021.

Bestaande warmtenetten

In Voorhof-Oost liggen nog 3 warmtenetten die gebruikmaken van aardgas. Deze blijven bestaan tot het nieuwe warmtenet er is.

Uw mening
Uw mening