Ontwerp warmteplan inzien

De gemeente heeft op 13 juli het ontwerp van het Warmteplan Delft 2021 (Transitievisie Warmte) vastgesteld. In het warmteplan staat hoe we de stad op een duurzame manier kunnen verwarmen. Dus zonder aardgas, kolen of olie. Dit gebeurt stap voor stap, tussen nu en 2050.

Zonder aardgas

Er zijn diverse mogelijkheden die per wijk of per buurt verschillen. Hoe oud zijn de woningen en bedrijven? Staan er flats of vrijstaande woningen? Is er in de buurt een warmtebron? In het plan staat wat voor elke buurt het beste alternatief voor het aardgas is. En voor welke buurten de gemeente tussen nu en 2030 als eerste een uitvoeringsplan wil maken om van het aardgas af gaan.

Inzien

U kunt het plan dan ook op afspraak inzien bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1.

Reageren

U kunt niet meer reageren op het warmteplan. Dit kon tot en met 13 september 2021.

Hoe gaat het verder?

Reageerde u op het warmteplan? Dan krijgt u een nota waarin de gemeente alle reacties samenvat en beantwoordt. Deze nota zienswijzen en het warmteplan gaan daarna naar de gemeenteraad. De raad stelt het plan naar verwachting in december 2021 vast.

De wettelijke procedure eindigt na het vaststellen van het warmteplan. Tegen het vastgestelde plan kunt u niet in beroep gaan.