Waarom aardgasvrij?

Aardgas gebruiken we al jarenlang om onze huizen te verwarmen. En om op te koken. Maar vanaf 2050 stoppen we in Nederland met het gebruik van aardgas.

Waarom stoppen?

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Hierdoor warmt de aarde op. Wereldwijd hebben we afgesproken om minder CO2 uit te stoten. Verder veroorzaakt de gaswinning aardbevingen in Groningen, raakt het aardgas op en worden we steeds afhankelijker van andere landen.

Schone energie

Het gebruik van aardgas stopt dus, ook in Delft. In 2050 komt alle energie van schone bronnen. Zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte.

Overstappen

Ruim 90% van de gebouwen in het land is aangesloten op aardgas. Al deze gebouwen gaan we de komende jaren op een andere manier verwarmen. Dit heet 'energietransitie' of 'warmtetransitie'.

Warmteplan

De gemeente werkt aan een plan om Delft van het aardgas te krijgen. In dit Warmteplan staat wat de beste manier is om alle wijken op een andere manier te verwarmen. En wanneer de wijken in Delft aardgasvrij worden. In 2021 is het Warmteplan klaar.

Filmpje: Delft wordt aardgasvrij