Energieneutraal in 2050

Klimaatverandering heeft wereldwijde gevolgen. Maar vraagt om lokale en regionale aanpassingen. In 2050 wil Delft 100% energieneutraal zijn.

Delft wordt groen

Delft is hightech- en ontwerpstad bij uitstek. Delft werkt aan de toekomst. Wat we hier vandaag bedenken, gebruiken we morgen om de wereld aangenamer en duurzamer te maken. Juist in deze innovatieve stad willen we met elkaar Delft energieneutraal maken. Alle Delftenaren dagen we uit. Delft wordt groen, wat kun jij doen?

Delft energieneutraal 2050

Energieneutraal Delft houdt in dat we alleen energie van hernieuwbare bronnen gebruiken. Zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte. Dit is nodig omdat de fossiele brandstoffen opraken. En we het opwarmen van de aarde moeten beperken. 

Samenwerken

Een energieneutraal Delft kan alleen als iedereen meedoet. Organisaties, bedrijven, gemeente en bewoners. Delftse organisaties en bewoners hebben volop kennis en de mentaliteit om te zoeken naar vernieuwingen.

E-deal

De gemeente heeft een e-deal gesloten met partijen in de stad. De partijen hebben afgesproken om samen de schouders te zetten onder vermindering van de CO2-uitstoot. Door in te zetten op energiebesparing, duurzame productie van energie en intelligente energiesystemen.

Delft wordt groen

Een energieneutrale stad in 2050, dat is beter voor alles en iedereen. En uiteindelijk ook minder kostbaar. Daar gaat Delft zich sterk voor maken. De campagne Delft wordt Groen stimuleert inwoners en bedrijven om zuinig te zijn met energie.