Lening Energiebesparingsfonds

Wilt u aan uw woning of gebouw aanpassingen doen die energie besparen? Of gaat u een installatie plaatsen om duurzame energie op te wekken? Dan kunt u als particulier of non-profitorganisatie een lening tegen een lage rente aanvragen bij het Energiebesparingsfonds van de gemeente Delft. De lening vraagt u online aan.

Beschrijving

Inloggen doet u met uw DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning

Lage rente

De rente van de lening ligt 4% lager dan de 10-jaars marktrente (minimaal 1,5%). Het bedrag dat u kunt lenen is voor:

 • particulieren minimaal € 1.500 en maximaal € 10.000
 • non-profitorganisaties minimaal € 1.500 en maximaal € 50.000

De looptijd van de lening hangt af van het bedrag dat u leent.

Vooraf aanvragen

Het is niet mogelijk om de lening achteraf aan te vragen. Dien dus altijd eerst een aanvraag in voordat u met de maatregelen aan de slag gaat.

Meesturen

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • Gespecificeerde begroting van de kosten en offertes
 • Bewijs van eigendom van het pand of een akkoord van de eigenaar als u zelf niet de eigenaar bent
 • Benodigde vergunningen als deze voor het plaatsen of aanbrengen van de maatregelen nodig zijn
 • Kopie van een eerdere subsidiebeschikking voor de aan te schaffen energiebesparende maatregelen

Stuur als non-profitorganisatie daarnaast ook mee:

 • Recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden)
 • Kopie van de meest recente statuten en het huishoudelijk reglement

Voorwaarden

De regeling richt zich specifiek op maatregelen in of op een woning of verenigingsgebouw. Daarom is het voor het krijgen van de lening van belang dat de aanvrager ook de eigenaar is of toestemming heeft van de eigenaar.

Waarvoor is de lening mogelijk?

De lening kunt u aanvragen voor de volgende installaties en isolerende maatregelen:

 • Vloerisolatie of bodemisolatie met een warmteweerstand (Rc) van tenminste 2,5 m²K/W
 • Dakisolatie met een warmteweerstand (Rc) van tenminste 2,5 m²K/W
 • Spouwmuurisolatie met een warmteweerstand (Rc) van tenminste 1,5 m²K/W
 • Gevelisolatie met een warmteweerstand (Rc) van tenminste 2,5 m²K/W
 • Warmteterugwinning uit douchewater
 • Monumentenglas met een warmtegeleiding van minder dan U= 3,5 W/m²K
 • Zonnepanelen, tenminste 2 m² geïnstalleerd oppervlak
 • Vraag gestuurd ventilatiesysteem met klok of sensoren (CO2 of vocht) of ventilatiesysteem met warmteterugwinning 
 • Isolatieglas met een warmtegeleiding van minder dan U= 1,6 W/m²K
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp(boiler)
 • Micro-warmtekrachtketel

Wetten en regels

Kosten

Er zijn geen kosten.