Lucht- en geluidskwaliteit

Luchtkwaliteit

Wilt u weten hoe schoon de lucht in uw buurt is? Op de website van NSL monitoring ziet u de luchtkwaliteit in Delft en een overzicht van projecten en maatregelen op dit gebied.

Geluidsmeting in de stad

In de binnenstad hangen geluidsmeters. Op de plattegrond geluidsmeters ziet u waar deze hangen en hoeveel geluid er wordt gemeten. De metingen geven de huidige geluidsbelasting weer. Als u op de meting klikt, ziet u 2 grafieken. Die geven de metingen van de afgelopen 4 en 24 uur weer.

Actieplan geluid

Het actieplan geluid is een plan van aanpak van geluidshinder in de stad. De gemeente heeft een nieuw actieplan opgesteld.

Reageren

Tot en met 29 mei 2019 kunt u reageren op het actieplan. De gemeente kan het plan vervolgens aanpassen op basis van de reacties die erop komen. Wilt u reageren? Stuur dan een brief met uw reactie (zienswijze) naar:

College van burgemeester en wethouders Delft
Postbus 78, 2600 ME  Delft

Vermeld in uw reactie duidelijk uw naam en het onderwerp.

Verbeteren

Op basis van de geluidssituatie in Delft en de te verwachten ontwikkelingen is in het actieplan een maatregelenpakket opgenomen. De ambitie in het actieplan is het in stand houden van het huidige goede kwaliteitsniveau en het verbeteren van het kwaliteitsniveau waar dit noodzakelijk is.

Geluidskaarten

Op de geluidkaarten ziet u hoeveel geluid het verkeer en de industrie in Delft maken.

Uw mening
Uw mening