Nieuw leven voor het buurthuis

Bewoners in Wippolder organiseren steeds vaker zelf nieuwe activiteiten in het wijkcentrum in de Professor Krausstraat. “De gemeente kan niet alles doen voor bewoners. Dus gaan we in Wippolder ook zelf aan de slag.”

“Een kookclub, een moedergroep, een koffie-ochtend, een jongerensoos. De afgelopen tijd melden steeds meer bewoners zich bij ons aan voor het huren van een ruimte. De activiteiten organiseren ze vervolgens zelf”, zegt Floris Dekker, coördinator van Wijkcentrum Wippolder. “Prachtig natuurlijk, er is blijkbaar behoefte aan dingen samen doen, aan contact. Ons wijkcentrum is daarvoor een mooie plek. Voor een klein bedrag kunnen bewoners bij ons een ruimte huren (zie ook onderin de tekst). Zo nodig help ik ze op weg met tips vanuit mijn netwerk.”

Leuk voor de wijk 

“We zitten vaak bij elkaar om te brainstormen over wat leuk is voor de wijk”, zegt Wilco, één van de initiatiefnemers van de nieuwe jongerensoos. “Zo kwamen wij ook op het idee om iets te doen voor jongeren in het buurthuis. Met ‘wij’ doelt Wilco op een groep bevriende wijkbewoners: Wilco, Shirley, Mariska, Dennis en Pascal.

Om de vrijdag soos 

Elke tweede en vierde vrijdagavond van de maand is de soos nu open, van 19.00 tot 21.00. Wilco: “Met de jongeren bespreken we wat ze graag willen doen. De ene keer is dat een spelletjesavond, de andere keer disco of een workshop. We staan open voor alle ideeën.” Dennis: “Ook jongeren hebben behoefte aan saamhorigheid. Wij zijn geen jongerenwerkers, maar op de vrijdagavond kunnen ze bij ons wel even stoom afblazen en hun verhaal kwijt. Niet alle jongeren kunnen dat thuis zo makkelijk.”

Verbinding in de wijk 

“Er is onder bewoners zeker behoefte aan verbinding in de wijk. Hoe ik dat weet?”, zegt Wilco. “Wij organiseren niet alleen de jongerensoos, maar we doen nog veel meer voor de buurt. En we krijgen alleen maar positieve reacties. Zo’n tien jaar geleden is er flink bezuinigd op het buurt- en jongerenwerk in de wijken. Buurthuizen gingen (deels) dicht omdat er geen geld meer was. Activiteiten werden stopgezet. Niet alleen in Delft en Wippolder. In heel het land zag je die ontwikkeling. Nu zie je dat bewoners veel meer zelf initiatieven gaan nemen.”

Halloween

Shirley: “Daarom zijn wij acht jaar geleden ook begonnen met de eerste activiteiten voor de jeugd rond Halloween. In een ruimte achterin mijn snackbar aan de Nassaulaan bouwden we een griezelhok waar kinderen lekker konden griezelen. Dat bleek een succes. Sindsdien pakken we het elk jaar nog grootser aan. En tegenwoordig organiseren we de Halloween-activiteiten bij het buurthuis.”

Burendag 

Maar de bewonersgroep doet nog meer. Dennis: “Sinds corona bezorgen we ook elk jaar kerstpakketten voor buurtbewoners die het niet breed hebben. Daar zijn er hier best veel van.” Shirley: “De eerste keer zijn we daarvoor naar de grote supermarkten hier in de buurt gestapt met het verzoek onze kerstactie te sponsoren. Dat doen ze sindsdien ieder jaar, heel sportief!” 
Mariska: “En vorig jaar najaar organiseerden we voor het eerst een Burendag. Deze was ook in het buurthuis. Ook daar kwamen veel mensen op af.”

Voldoening 

“Zeker, het kost best wat energie om alles goed te organiseren”, zegt Mariska. “We hebben ook allemaal nog een betaalde baan. Maar het geeft ook veel voldoening om wat voor je eigen wijk te kunnen doen. Bovendien we kennen elkaar, de wijk en veel wijkbewoners goed. Ook hebben we nauw contact met de mensen van Delft voor Elkaar, met jongerenwerker Mohamed, en met de beheerder van het buurthuis Floris. Dat helpt, zo krijgen we dingen vaak snel geregeld.”

Subsidie 

Wilco: “Om de kosten te dekken, hebben we het afgelopen jaar ook voor het eerst bij de gemeente aangeklopt voor subsidie. De afgelopen jaren betaalden we veel uit eigen zak. Dat was niet vol te houden. Het heeft flink wat overleg gekost met de gemeente, en we moesten een uitgebreid plan maken en een begroting opstellen. Maar in augustus kregen we groen licht, voor het Halloweenfeest en voor de jongerensoos. Het is fijn dat we nu ook dat hebben geregeld.”

Laagdrempelige plek

“De gemeente Delft juicht bewonersinitiatieven in de wijk toe”, zegt Sanne van ´t Hof, Regisseur Publiek Belang bij de gemeente. “Het buurthuis is daarvoor een goede, laagdrempelige plek. De wijkregisseur, de wijkverbinder en de beheerder van het buurthuis kunnen bewoners ondersteunen bij het opzetten van hun initiatief. Ook helpt de gemeente bewonersinitiatieven vooruit met een eenmalige subsidie.

Wilco, Shirley, Dennis en Mariska wilden liever niet met hun achternaam op de website. Hun achternamen zijn bekend bij de redactie.

Zelf een activiteit organiseren?

Tegen een klein bedrag kunt u een ruimte reserveren in een van de wijkcentra in Delft. Dit gaat via Zoek en Boek Delft. Bewoners(clubs) van Delft krijgen korting op de huurprijs.