Aanpassen moet gemakkelijker

Onjuiste gegevens wijzigen in de administratie van de overheid moet gemakkelijker worden. Want een fout kan voor personen, bedrijven en organisaties vervelende gevolgen hebben.

Ook de gemeente Delft beheert veel gegevens. Het gaat dan om gegevens in bijvoorbeeld de basisregistratie personen en in de basisregistraties adressen en gebouwen. Om fouten makkelijker te herstellen heeft de gemeente Delft daarom de intentieverklaring Meldpunt Fouten in Overheidsadministratie (MFO) getekend. Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Oplossing zoeken

“Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat overheidsinstanties zorgvuldig omgaan met gegevens, ook in Delft. Helaas kan er wel eens een fout ontstaan. Dan is er de mogelijkheid om die fout te melden bij de gemeente”, zo laat wethouder Martina Huijsmans weten. “Foutmeldingen onderzoeken we zorgvuldig en we corrigeren waar dat nodig is. Kwaliteit vinden we belangrijk in Delft en een oplossing zoeken is altijd het uitgangspunt. Het meldpunt is er als de gemeente en de melder er niet uitkomen. Of in het geval dat de fout in meerdere registraties voorkomt.”

Meer informatie

Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 088 - 900 10 00 (lokaal tarief). Kijk voor meer informatie over de MFO op de website van de rijksoverheid.