Aanvraag kap bomen op rioolpersleiding

De gemeente vraagt een kapvergunning aan voor bomen langs de Prinses Beatrixlaan. De aanvraag gaat over 228 bomen op of langs de rioolpersleiding naar de Harnaschpolder. Die leiding is aan vernieuwing toe.

Niet al deze bomen zullen daarvoor moeten worden gekapt. Waarschijnlijk moet 40 procent van de bomen gekapt worden. Alleen is nu nog niet bekend wélke bomen dat zijn. Na de werkzaamheden aan de persleiding komen er nieuwe bomen voor terug.

Persleiding

Het rioolgemaal aan de J.J. Slauerhofflaan in Voorhof verwerkt ongeveer 25 procent van de rioolaansluitingen van Delft. Van Tanthof Oost en West, en Buitenhof tot grote delen van Voorhof en een stuk van de omgeving van de Schieweg. Het rioolwater loopt daarna via een persleiding langs de Prinses Beatrixlaan naar een put in Poptahof. Vanaf daar gaat het water naar de rioolwaterzuivering in Harnaschpolder.

Grondige renovatie nodig

Het gemaal en de persleiding stammen beide uit de jaren '70 en zijn toe aan een grondige renovatie. De gemeente krijgt regelmatig meldingen van stankoverlast in de omgeving van het gemaal. Ook moet de capaciteit worden vergroot, om het rioolwater van nog te bouwen woningen te kunnen verwerken. De persleiding kan breken als er in de buurt wordt gegraven. Bijvoorbeeld voor de aanleg van de warmteleidingen van WarmtelinQ. Dat staat gepland voor volgend jaar. Daarom moet de renovatie van de persleiding eind 2021 klaar zijn. Die leiding loopt voor een groot deel langs en onder het bosplantsoen langs de Prinses Beatrixlaan.

Hergebruik

Om het groen langs de Prinses Beatrixlaan zoveel mogelijk te kunnen sparen, wordt de huidige persleiding hergebruikt. Hergebruik heeft minder gevolgen voor het bosplantsoen en de bomen dan vervanging. Ook is hergebruik goedkoper en duurzamer dan andere opties én hergebruik veroorzaakt minder overlast voor de omgeving.  

Inspectie

Waar precies gegraven moet worden en welke bomen dus gekapt moeten worden, is pas bekend na een inspectie. Deze inspectie kan op zijn vroegst in juli worden uitgevoerd. Maar de renovatie moet wel eind 2021 klaar zijn. Hierdoor is er weinig tijd tussen de inspectie en de uiteindelijke werkzaamheden. Daarom vraagt de gemeente alvast een raamkapvergunning aan.

Natuurverenigingen

De ingediende aanvraag staat vermeld in de Stadskrant Delft van 13 juni. De noodzakelijke bomenkap vindt buiten het broedseizoen plaats. Wat komt er terug voor de te kappen bomen? De gemeente betrekt Delftse natuurverenigingen bij de keuze daarbij. Die zijn ook al betrokken bij de voorbereidingen van deze plannen.