Algemene beschouwingen in de raad

Bijna alle raadsfracties stonden in hun algemene beschouwingen stil bij de moeilijke keuzes die het college naar eigen zeggen heeft gemaakt om de programmabegroting 2022-2025 sluitend te krijgen. Het college stelt in de begroting dat Delft in een lastige positie verkeert. Geld is schaars en dat maakt volgens het college scherpe financiële keuzes noodzakelijk.

Debat

Na het herfstreces volgt het debat over de begroting. Die vindt plaats in de commissie Algemeen op dinsdag 26 oktober. Insprekers kunnen die avond ook hun zegje doen. Zij kunnen zich tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Uitgebreid verslag

Meer weten? Lees dan het uitgebreide nieuwsbericht over de begroting. Daar leest u ook wat het college van B&W en de politieke partijen van de begroting vinden.