Alleen hamerstukken op raadsagenda

De gemeenteraad houdt op donderdag 2 april zoals gepland vanaf 20.00 uur een raadsvergadering in de raadszaal. Door de coronamaatregelen zal die vergadering volgens een speciaal scenario verlopen. Op de agenda staan slechts hamerstukken.

Aangepaste vorm

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft aangekondigd dat de komende raadsvergadering in een aangepaste vorm plaatsvindt.  Vanwege het coronavirus is het wenselijk om zo min mogelijk bij elkaar te komen en om voldoende afstand te houden. Voor besluitvorming in de raad is fysieke aanwezigheid vereist van tenminste 20 raadsleden.

Noodwet

Digitaal vergaderen wordt mogelijk zodra de noodwet is aangenomen. Het kabinet presenteert deze noodwet komende vrijdag. Daarom is er nu gekozen voor een tussenoplossing. Om als gemeenteraad te vergaderen is wettelijk de aanwezigheid van een minimaal aantal raadsleden vereist. Dat heet quorum en in Delft ligt dat op 20 raadsleden.

Nieuwe vergadering

Als in  de vergadering op donderdag 2 april hieraan niet wordt voldaan (er zijn dan geen 20 raadsleden aanwezig) kan op maandag 6 april een nieuwe vergadering worden gehouden met dezelfde agenda. De eis van het quorum geldt dan niet.

Agenda

Op maandag 6 april kan dan vanaf 20.00 uur vergaderd worden met bijvoorbeeld maar één raadslid. In die vergadering kunnen besluiten worden genomen. Op de agenda staan: 

  • Definitieve verklaring van geen bezwaar voor project Kloosterkade-Keurenaerstraat
  • Bekrachtiging geheimhouding collegebrief 2011185 over stand van zaken ontwikkelingen onderwijs II
  • Rekenkamerrapport Vindbaarheid beleidsinformatie.

Eén raadslid

Op deze wijze hoeven donderdag 2 april geen raadsleden aanwezig te zijn. De voorzitter opent en sluit dan slechts de vergadering. Op maandag 6 april hoeft slechts één raadslid aanwezig te zijn.

Thuis bekijken

Voor beide vergaderingen geldt dat er geen publiek of pers mag zijn. U kunt de vergadering wel thuis bekijken via de webcast.

Uw mening
Uw mening