Bedacht in Delft

Vragen stellen lijkt tot innovaties te leiden. Van ‘Hoe kunnen we het slaapprobleem van mijn moeder oplossen?’ tot ‘Hoe kunnen we tremoren, onwillekeurig bewegen en trillen tegengaan?’ Het beantwoorden van dit soort vragen leidt in Delft tot bijzondere innovaties.

Ramen die geluid terugkaatsen, zodat het geluid binnenshuis tot 90 procent afneemt. Tremoren die tot stilstand worden gebracht. Een slaaprobot die een einde maakt aan slapeloze nachten – en goed is voor de eerste plaats in de KvK-Innovatie Top Honderd. Een waterpomp die werkt op waterkracht. En een vernuftige virusvrije lift. Deze innovaties zijn allemaal bedacht in Delft.
Op een speciale Techtalk-pagina vindt u al deze innovaties op een rij.

Uw mening
Uw mening