Begroting op de agenda

De raadsleden bespreken op donderdag 14 oktober de ontwerp-programmabegroting 2022-2025. De komende weken komen de begrotingsplannen in verschillende vergaderingen aan bod. Op donderdag 14 oktober gebeurt dat vanaf 19.30 uur in de vergadering van de commissie Algemeen. De voorzitters van de tien raadsfracties geven in deze zogenoemde Algemene Beschouwingen hun mening over de begroting.

Debat

Op dinsdag 26 oktober volgt het debat over de begroting. Insprekers kunnen die avond ook hun zegje doen. Zij kunnen zich tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl. De raad stelt de programmabegroting vast op donderdag 4 november. In deze vergadering kunnen partijen via moties en amendementen proberen het beleid bij te sturen.

Publiek welkom, wel beperkt

De publieke tribune in de raadszaal is tijdens de vergaderingen geopend, hetzij met een beperkt aantal stoelen. Voor bezoekers van de vergaderingen geldt: mensen die niet gevaccineerd zijn, wordt geadviseerd een sneltest te doen, voorafgaand aan de raadsvergadering. Mensen met klachten wordt gevraagd thuis te blijven of zich vooraf te laten testen. En vanzelfsprekend wordt aan mensen die corona hebben, gevraagd thuis te blijven.

Kijken via de website

Belangstellenden kunnen de vergadering ook thuis rechtstreeks via de webcast bekijken. U vindt meer informatie op de website van de gemeenteraad.